ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

batti

ഇല്ല
X REPORT ABUSE Date 07-11-09 (12:05 AM)

LOVERS

അഞ്ഞൂറാനും ആനപ്പാറ അച്ചമ്മയുമില്ലാത്ത ഗോഡ്ഫാദര്‍ ഒരിക്കലും വിജയിക്കില്ല,, കാരണം
X REPORT ABUSE Date 13-10-09 (10:20 PM)

jyothy

godfather - tamil actor prakashraj achamma-tamil actoress vadivukkarassy/sreelatha
X REPORT ABUSE Date 13-10-09 (09:28 AM)

satheeshkumar.b

orikkalum milla ,
X REPORT ABUSE Date 13-10-09 (09:12 AM)

konda

എന്താ കുഴപ്പം?
X REPORT ABUSE Date 10-10-09 (08:02 PM)

Alex Jose

It is possible, Act Anjuran in Vijayaraghavan and Achhama is Srilatha
X REPORT ABUSE Date 10-10-09 (01:29 PM)

kuttoosan

പിന്നെന്താ ചിന്തിച്ചാല്‍ ? ചുമ്മാ ചിന്തിക്കൂന്നേ...
X REPORT ABUSE Date 10-10-09 (10:57 AM)

Bitoose

ഇന്‍ ഹരിഹര്‍ നഗറിന്റെ പേര് കളഞ്ഞു.. ഇനി ഗോഡ് ഫാദറിന്റെ പേര് കൂടി കളഞ്ഞിട്ടേ അടങ്ങു.. അല്ലെ.?
X REPORT ABUSE Date 10-10-09 (10:25 AM)

Biju Francis

People die in this world. why can't balaraman(thilakan) take over. I think either bindu panikkar or zeenath could be at the other end.
X REPORT ABUSE Date 10-10-09 (10:01 AM)

mini Donal

വിഷയു ഓള്‍ തി ബെസ്റ്റ്
X REPORT ABUSE Date 09-10-09 (07:20 PM)

Ani

ആദ്യ്തെ പദതിന്‍റെ പെരുകലയനയി ഒരൊരുതന്മര്‍ നൊക്കുന്നു അതിനെ സഉപ്പൊര്‍റ്റ് ചെയ്യന്‍ കുരെ വിദ്ദി പ്രെക്ഷകരും എന്താ ചെയ്യാ കലികാലഉം
X REPORT ABUSE Date 09-10-09 (05:20 PM)

Afsal

best wishes......
X REPORT ABUSE Date 09-10-09 (04:49 PM)

lovely

ഇല്ല,
X REPORT ABUSE Date 09-10-09 (04:34 PM)

sneha

തീര്‍ച്ചയായും
X REPORT ABUSE Date 09-10-09 (03:54 PM)

GOPINATH

യെസ് തീര്‍ച്ച്യ്യും
X REPORT ABUSE Date 09-10-09 (02:53 PM)

Nalan

ചിന്തിക്കാം.. ഈ സിനിമ തകര്‍ത്തുവാരുഇം
X REPORT ABUSE Date 09-10-09 (02:26 PM)