ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

AR

മലയാലിയെ നാറ്റിച്ചു മതിയായെങ്കില്‍ നിരുത്തികൂടെ ഈ തറ പരിപാടി
X REPORT ABUSE Date 20-11-10 (08:51 PM)

Paamb

ur very good director for ever...i like u tooooooooooooooooooooooooooooooooo.......aaru enthu paranhaalum ottekh nilkkanam,kasaragod pillarepole..padararuth oruthente mumbilum daivamallathe..kaalam adaanu priyan....best of luck...
X REPORT ABUSE Date 28-04-10 (02:22 PM)

anish

യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് correct ... സുപെര്‍ പ്രിയന്‍ ഇ ലൊവെ യൌ
X REPORT ABUSE Date 27-02-10 (12:00 PM)

Navami. S. Nair

യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് കരക്റ്റ്,,,It is a reality
X REPORT ABUSE Date 26-02-10 (11:46 PM)

sanju

U are a good director, With in a few year tour honured the biggest copy cat in world!!!!!
X REPORT ABUSE Date 14-11-09 (01:55 PM)

yahova

ഹിന്ദിക്കാരുടെ കയ്യിലില്ലാത്തത് പ്രിയന്‍റെ കയ്യിലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അവര്‍ക്ക് അസൂയ.കോപ്പി അടിക്കാരന്‍ പ്രിയാ...... നിറുത്തൂ ഈ കൊനഷ്ട്. അന്യ ഭാഷകളില്‍ നിന്ന് കോപ്പിയടി നടത്തിയതിന് വല്ല കണക്കുമുണ്ടൊ പ്രിയാ.......
X REPORT ABUSE Date 01-11-09 (12:36 AM)

branthan

പ്രിയന്‍ ഒരുനല്ല കള്ളനാണ്‍ മലയാളത്തിലെയും ത്മിഴിലെയും നല്ലസിനിമകള്‍ കൊപ്പിയടിമുന്നു എന്നു മാത്രമെയുള്ളു എന്നാലും കുറെഹിറ്റുകള്‍ അദ്ദെഹം സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്
X REPORT ABUSE Date 12-10-09 (09:54 PM)

sha

മൊഷനം ഒരു കല അന്‍ പ്രിയദര്‍ശന്‍ നല്ല ഒരു കല്ലനാന്‍.കക്കല്‍ അത്ര എളുപ്പമുള്ള പണിയല്ല.
X REPORT ABUSE Date 10-10-09 (10:21 PM)

girish

വെള്ളാനകളുടെ നാട് എന്ന ഒറ്റ പ്പടം അദ്ദേഹത്തി നെ ഉയര്‍തി ക്കാട്ടാന്‍!!!!പിന്നെ ഹിന്ദിക്കാരല്ല താങ്കളുടെ ശത്രു...അവിടുള്ള മലയാളികളാനു...പരദൂഷകര്‍...ആരെയും അങീകരിക്കാത്തവര്‍...ഞാനാണു വലുതെന്നാണെന്നു വിചാരം...EVEN പുതിയ തല മുറയിലെ ജയസൂര്യയുദെ വാചകം കേക്കൂ
X REPORT ABUSE Date 09-10-09 (07:41 PM)

haris

പ്രിയന്‍ അരെയും വക വെക്കന്റ്റ ..മുന്നൊട്ട് പൊകു..മലയലി നിങലെ കൈ ഒഴിയില്ല...കഴിവുല്ലവര്‍ മുന്നെരട്ടെ...
X REPORT ABUSE Date 08-10-09 (06:15 PM)

Pakkaran

ഹിന്ദികാര്‍ ചെറ്റകള്, അവര്‍ക്കു എന്ത് അറിയാം ഒരു പടം മൊഷ്ട്റ്റിചു കൊന്ദു വന്നു പടം remake ചെയ്തു വിജയിപികാന്‍ എന്താ പാധ്... പാവം പ്രിയന്‍.... ലിസി കീ ജൈ....
X REPORT ABUSE Date 08-10-09 (03:16 PM)

Master

ഹിന്ദിക്കാര്‍ ചെറ്റകള്‍ ആണെന്ന് പണ്ടേ അറിയിന്നതല്ലേ
X REPORT ABUSE Date 08-10-09 (02:59 PM)

stanly

a producer is looking out for a great director like priyan , he is really a hit maker especially in bollywood , he prooved himself with his great creations. he is capable no doubt.
X REPORT ABUSE Date 08-10-09 (01:09 PM)

SK

Ask priyan to come-out with his own creations... Copy Cat feels now unsecured, like Anu Mallik.
X REPORT ABUSE Date 08-10-09 (12:39 PM)

Ossie

Priyadarshan is a popular film maker. He knows the pulse of comman man and makes good enjoyable movies. Even Raj Kapoor copied everything from Charlie Chaplin, but he is not made fun off as a copy cat. It is pure jealousy towards Priyadarshan.
X REPORT ABUSE Date 08-10-09 (11:02 AM)

vinod

without skills nobody can create hits. he is a great film maker.
X REPORT ABUSE Date 07-10-09 (11:40 PM)

anthappan

He is a 'COPY' cat. He has no skill to create film by himself, instead he simply copy good films from others. SHAME on YOU
X REPORT ABUSE Date 07-10-09 (10:01 PM)

niranjan

See his movies first...nobody can take such good entertaining movies...Remaking is not a bad thing every one has their own view on each topics,If he take a topic and visualize in his own way ,whats wrong in that one?.The greate TITANIC has been remaked several times in Hollywood by different persons.Comment anybody with full understanding.Without skill nobody can exist in film industry for along time
X REPORT ABUSE Date 08-10-09 (10:58 AM)