ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Gulfmallu

ഇതെ കുരിചു കൂദുതല്‍ വായിക്കാം www.gulfmallu.tk
X REPORT ABUSE Date 03-02-10 (04:40 PM)

Joicy Antony

എല്ലാ മതസ്തര്‍ക്കും അവരവരുടേതായ വിശ്വാസങ്ങളും അനുഷ്ടാനങ്ങളും ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും അവരവരുടേതായ ന്യായീകരണങ്ങളും ഉണ്ട്. എങ്കിലും പൊരുത്തം നോക്കാതെ നടത്തുന്ന എല്ലാ വിവാഹങ്ങളും പരാചയം ആണെന്നു പറയുന്നതില്‍ ഒരു കഴംബുമില്ല.. ക്രിസ്ത്യന്സിന്‍റെയും മുസ്ലീസിന്‍റെ ഇടയില്‍ പൊരുത്തം നോക്കാതെയാണു ഭൂരിഭഗം വിവഹങ്ങളും നടക്കുന്നത് എങ്കില്‍ ഒളിച്ചും പാത്തുമാണെങ്കിലും ഇക്കൂട്ടരുടെ ഇടയിലും ഇല്ലെ പൊരുത്തം നൊക്കുന്നവര്‍..........?
X REPORT ABUSE Date 05-10-09 (05:58 PM)

rubin

9349361701
X REPORT ABUSE Date 05-10-09 (04:43 PM)

rubin

യെസ്\ സരിയജ്ഞ്ന
X REPORT ABUSE Date 05-10-09 (04:42 PM)

tintu mon

viswasam anu jeevethathintai adithara. athu oru poruthataiyum base chaithalla. paraspara viswasam kathu soskshikyan sramikyannam.
X REPORT ABUSE Date 05-10-09 (03:25 PM)

narayanan

ഒരിക്കലും പരയന്‍ ക്ഴിയില്ല. എത്രയൊ മുസ്ലിം ക്രിസ്റ്റിഅന്‍ വിവഹങല്‍ പ്രൊബ്ലെംസ് ഒന്നും ഇല്ലതെ ഇപ്പൊഴും തുദര്‍ന്നു വന്‍രുന്നതു ഉദഹരന്നമയി കആന്നന്‍ കഴിയും.
X REPORT ABUSE Date 05-10-09 (07:51 AM)

Renjith

പൊരുത്തം നോക്കാതെ കഴിയ്ക്കുന്ന വിവാഹങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെടാറില്ലാത്തത്‌ പോലെ തന്നെ പൊരുത്തം നോക്കി കഴിയ്ക്കുന്ന വിവാഹങ്ങള്‍ വിജയിയ്ക്കാറുമില്ല.
X REPORT ABUSE Date 03-10-09 (03:11 PM)

shabeer C manjeri

ഇല്ല.പൊരുതം നൊക്കാതത വിവാഹങളൂം വിജയിക്കാറുണ്ട്
X REPORT ABUSE Date 03-10-09 (12:45 PM)

shabeer C manjeri

ഇല്ല.പൊരുതം നൊക്കാതത വിവാഹങളൂം വിജയിക്കാറുണ്ട്
X REPORT ABUSE Date 03-10-09 (12:45 PM)

jyothilal

യെസ്
X REPORT ABUSE Date 04-10-09 (04:43 PM)