ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

prasad

അനുഭവം എഴുതിയതാണോ; നിങ്ങളുടെ മേലധികാരി ഇതു കണ്ടോ? ജോലി പോയോ?അതോ സ്ഥാനക്കയറ്റം തന്നോ?
X REPORT ABUSE Date 27-09-09 (11:12 AM)

Mins

നല്ല ലേഖനം.. സത്യമാണു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു
X REPORT ABUSE Date 23-09-09 (09:58 PM)

seena

തീര്‍ച്ചയായും ഇല്ല. സ്ത്രീ പുരുഷനു തുല്യമായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അര്‍ഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം സ്ത്രീക്ക് മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങള്‍ നല്‍കാറില്ല.
X REPORT ABUSE Date 17-09-09 (09:14 AM)

വാഗ്ഭടന്‍

ഇത് കേവലം സ്ത്രീ സഹജമായ വാക്‍കസര്‍ത്തുകളാണ്. ന്യൂസ് റൂമിലും പുറത്തും ഉന്നത നിലയിലെത്തിയ സ്ത്രീകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ മാധ്യമ ചരിത്രത്തില്‍ വേണ്ടുവോളമുണ്ട്.
X REPORT ABUSE Date 16-09-09 (08:37 PM)

alphu

Super article, Reality behind the glamour's world is a avided by every one.
X REPORT ABUSE Date 16-09-09 (04:54 PM)

Lagan

നല്ല ലേഖനം.. ടിവി അവതാരികകളുടെ ഒരു അഭിമുഖം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ നന്നാകും
X REPORT ABUSE Date 16-09-09 (09:20 AM)

Sojan

അയ്യൊ പിന്നെ...!!!കിട്ടേണ്ടതു ഒക്കെ നന്നായി കിട്ടണമല്ലൊ...
X REPORT ABUSE Date 16-09-09 (02:18 AM)

narad

അറിയില്ല. കിട്ടുമായിരിയ്കും.
X REPORT ABUSE Date 15-09-09 (10:35 PM)

naseem

തല്‍ക്കാലം അവര്‍ തരുന്നത് വാങിക്കുക.............! അതിനല്ലെ....പറ്റൂ..........
X REPORT ABUSE Date 16-09-09 (02:39 PM)