ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

alameen

നല്ലതാ..............................................വിജയ്
X REPORT ABUSE Date 05-09-09 (02:16 PM)

ashwathy

സുപ്പര്‍ വിജയ് ...........................
X REPORT ABUSE Date 05-09-09 (02:14 PM)

Nanappan

ആവാം.. ഏതാണ്ടെല്ലാ നടന്മാരെയും കോണ്‍ഗ്രസ് വലവീശി. മൂഞ്ചിപ്പോയില്ലേ ബിഒജെപി?
X REPORT ABUSE Date 26-08-09 (02:11 PM)

unknown friend

May Be !!!!!!! :-)
X REPORT ABUSE Date 26-08-09 (01:53 PM)