ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

vinode

ആരെ എവലെയൊക്കെ അരാധിക്കുന്ന്. പൊട്ടന്മാര്‍ മത്രമെ നൊക്കുകയൊല്ലു
X REPORT ABUSE Date 24-08-09 (06:06 PM)

Sagar

രംഭ മാത്രമല്ല, എല്ലാവ്രും പൊതുസ്വത്തു തന്നെ. കാശുണ്ടെങ്കില്‍ ഊശാം. മനസിലയാ
X REPORT ABUSE Date 24-08-09 (01:50 PM)

Sajila.V

പൊതുസ്വ്ത്ത് അല്ല പ്ക്ഷെ............... വെലിയില്‍ കിടന്ന പാമ്പീനെ തലയില്‍ വെക്കരുദ്
X REPORT ABUSE Date 24-08-09 (01:02 PM)

keerthi

they are human being.....so they have life......and they are also daughter,mom,sister and wife etc.....so please disturb...them..... നിങല്‍ക്കും അമ്മായും പെങാന്മരും ഇല്ലെ?
X REPORT ABUSE Date 24-08-09 (12:42 PM)

niza

എന്‍റെ കീര്‍ത്തീ.......ഇതൊന്നും ഇവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവര്‍കൊക്കെ ഇതു ഒരു ഹരമാണ്. പിന്നെ കുറെയൊക്കെ ഇവരുടെ കയ്യിലുമുണ്ട് തെറ്റ്. എന്തിനാ ഇങനെ പറയാന്‍ അവസരമുണ്ടാക്കുന്നത്..അല്ലെ...?
X REPORT ABUSE Date 24-08-09 (10:15 PM)

sijo

നിനകൊന്നും വിവരം ഈല്ലൈdi?. ഈവര്‍ക്കു വെന്‍റി വഅക്കലത് പരായന്‍. പൊദി ഒന്നു
X REPORT ABUSE Date 24-08-09 (11:43 PM)

Raju Kumar C.

ഈഎത്രൌം നല്ല കവ്യ യെ വാഞിച ലൊഗമനു നമ്മുദ എദു മനകിലക്കദെ ആഅനു രാംഭാ കാലിക്കുന്നദു.സെക്സി ആഎ നദക്കുന്ന എവലെ ആരു വെന്നം.ചി എവലു ദെ പുര ഖെ നദക്കുന്ന പട്ടികല്‍ ക്കു നന്ന മില്ലി രജൂഊ
X REPORT ABUSE Date 24-08-09 (12:00 PM)

Mustafa

രംഭയെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില്ല്ല്ല്ല്ല്ല്ല്ല്ല്ല്ല്ല്ല്ല്ല്ല്ല്ല്ല്ല്ല്ല്ല്ല്ല്‌ല്‍... എന്താനാ? വെറുതെ ഒന്ന് കാണാനാ..
X REPORT ABUSE Date 24-08-09 (09:55 AM)

gs nair

ആരാധ്കര്‍ക്കു ചിന്തികാനെ പ്റ്റുല്ലു. നടയി മാര്‍ പൊതു സ്വതതു തന്നെ പ്ഷെ കാഷൂ ഉല്ലവര്‍കു മാത്രം. പാവങ്ങല്‍ക്കു വായ്നൊക്കിയിരിക്കാം. കൊതിപിദിച്ചിരിക്കാം
X REPORT ABUSE Date 24-08-09 (01:31 AM)

Neelan

നായക്കുട്ടി.. അല്ല പട്ടിക്കുട്ടിയാണ്‌ നഗ്മ.
X REPORT ABUSE Date 23-08-09 (05:43 PM)

Vinson

വിഡീ, നഗ്ന അല്ല.. രംഭ.. ആദുഅം ന്യൊസ് വയിക്കെറ്റാ
X REPORT ABUSE Date 23-08-09 (05:43 PM)

Vikas

അല്ലാതെ പിന്നെ.. ഹിഹിഹിഹി
X REPORT ABUSE Date 23-08-09 (05:42 PM)