ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

sashi

എവന്‍ ഇതുവരെ മതിയാക്കീല്ലെ veendum amearikkayileakku pokendivarum
X REPORT ABUSE Date 17-11-09 (04:55 PM)

Liya Nazar

ഷാനുവിന് ഇനിയും കരിയരില്‍ ഉയരങ്ങല്‍ കീഴട്ക്കാന്‍ കഴിയട്ടെ
X REPORT ABUSE Date 20-10-09 (12:41 PM)

Jan mumbai

you are big fool, you should stay in u.s and dollar is bigger than currency. your father is director { now he is big flop if you have any doubt you just watch " vismayathumbath and also watch your first filim, you can understand "what a fantastic fatherrrrrrrr} that doesn't matter , nobody can't given any chance to you .here our hearttrobe "prithvi is mega star". you go back man. "indrans and shanu" combination will be fine., ask somebody for chance.
X REPORT ABUSE Date 26-08-09 (05:00 PM)

sayeed musava

fazil and his son absolutely zero,tell shanu better to stay in states.atleast he can study american culture and language.
X REPORT ABUSE Date 23-08-09 (12:29 AM)

Rajesh Nair

നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടാകട്ടെ എന്നു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 22-08-09 (05:08 PM)

NIMMY

കഷ്ട്ദം അവന്‍ ഇതുവരെ മതിയയില്ല
X REPORT ABUSE Date 22-08-09 (04:49 PM)

Biju

God Bless you
X REPORT ABUSE Date 21-08-09 (11:09 AM)

Samuel

തീര്‍ചചയായും തിരിചു വരും. ശുഭഭാവി ആശംസിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 21-08-09 (11:05 AM)

shan

അതൊ കതി
X REPORT ABUSE Date 20-08-09 (08:48 PM)

shan

atho kathi
X REPORT ABUSE Date 20-08-09 (08:47 PM)