ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

devan

ഇന്‍ ഹരിഹര്‍നഗര്‍ ൨ വിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ചിന്തിച്ചാല്‍ ൩ അം ഭാഗത്തിന്റെ വിജയ സാദ്യത കുറവാണു ,ഒന്നഭാഗമായ ഇന്ഹരിഹാര്‍ നഗര്‍ കണ്ട ജനങ്ങള്‍ ൨അമ് ഭാഗത്തില്‍ നിന്നും പ്ര്തിഷിച്ചട്രാ കിട്ട്ടിയില്ലാ എന്നാണ് പ്രേഷകന്‍ എന്നാ നിലയില്‍ എന്റെ അഫിപ്രായം അതിനാല്‍ തന്നേ ൩ അം ഭാഗത്തിന്റെ വിജയ സദ്യത് കുറവാണു എങ്കിലും ൩അമതുമ് മഹാദേവന്‍എയും ഗോവിന്ദന്‍ കുട്ടിയും അപ്പുകുട്ടനും തോമസുഖ്‌ഉട്ടിയുംഒന്നും കാണാതിരിക്കാന്‍ എനിക്കവില്ലാ മറ്റുള്ളവരും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കട്ടെ എന്നൂ വിജയാശംസകളോടെ ദേവന്‍.എം.വി മൈലന്താനാത്ത്
X REPORT ABUSE Date 25-03-10 (12:13 AM)

byju

യെസ്
X REPORT ABUSE Date 16-09-09 (02:10 PM)

anjo

not win.
X REPORT ABUSE Date 14-09-09 (07:07 PM)

shabeer C manjeri

സൂപ്പര്‍ സിനിമ ആയിരിക്കും.കാരന്നം മലയാലിയുദെ മനസ്സരിയുന്ന ആലാന്ന് ലാല്‍
X REPORT ABUSE Date 12-09-09 (10:16 PM)

shafeer ki

9895076747
X REPORT ABUSE Date 06-09-09 (10:44 PM)

shafeer ki

സൂപര്‍ ആയിരിക്കും എതുപൊലതെ സിനിമ ഒരിക്കലും എരങില്ല
X REPORT ABUSE Date 06-09-09 (10:44 PM)

shafeer ki

4 മതൂം എരക്കനം
X REPORT ABUSE Date 06-09-09 (10:45 PM)

AKHIL

i'm dam shure.....it will be an irressistable irritating film as like to hariharnagar.......or else try to reduce the boaring comedies .....plzzzzzzzzzzzz
X REPORT ABUSE Date 02-09-09 (02:27 AM)

Muhammed Iqbal kk

Yes ofcourse, that would be a big super hit. But its a risk to each other from that film. My oppenion is that will atotally etertainment.
X REPORT ABUSE Date 30-08-09 (05:36 PM)

lal

കലക്കി മൊനെ ലാലെ പഴയ മുഘങലെ വചും പുതുമയുന്ദാകാമെന്ന് താന്‍ തെലിയിചു
X REPORT ABUSE Date 30-08-09 (12:56 PM)

sajveev.c

yes i am sure,
X REPORT ABUSE Date 27-08-09 (04:30 PM)

JOHNEY KAVUNGAL

sorry
X REPORT ABUSE Date 27-08-09 (03:26 PM)

sunitha

xxxxxxxxxxxxx
X REPORT ABUSE Date 26-08-09 (12:16 PM)

JOHNEY KAVUNGAL

no
X REPORT ABUSE Date 27-08-09 (03:24 PM)

santhosh

ഹൈ പ്രിയ
X REPORT ABUSE Date 11-09-09 (09:03 AM)

priya

പൊലിയ്യും.നൂരു % ഉരപ്പ്
X REPORT ABUSE Date 25-08-09 (03:51 PM)

anoop

no poliyum
X REPORT ABUSE Date 24-08-09 (10:30 PM)

Abbas.Mannarkkad

യസ്. സുപര്‍ ഹിറ്റ് ആകും
X REPORT ABUSE Date 24-08-09 (12:19 AM)

Abbas.kolakkadan

yes.all the best
X REPORT ABUSE Date 24-08-09 (12:14 AM)

Abbas.kolakkadan

yes.all the best
X REPORT ABUSE Date 24-08-09 (12:13 AM)

HARIS007

best kanna best
X REPORT ABUSE Date 23-08-09 (11:10 AM)

ibrahim sharjah

e padam oru trilling vijayam akum pakshe 2 bagham pole akkilla vijayam meediyathilakum
X REPORT ABUSE Date 22-08-09 (01:31 PM)