ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Akhil - M

പൈരറ്റ്സ് ഓഫ് കരിബിയന്‍ നല്ലൊരു മൂവിയാണ് ഞാന്‍ ഇതിന്‍റെ മൂന്നു ഭാഗവും മൂന്നാലു പ്രാവഷ്യം കണ്ഡിട്ടുണ്ഡ് അക്ഷര തെറ്റുകള്‍ ക്ഷമിക്കണ0. കാണാത്തവര്‍ തീര്‍ചയായും ഇതു കാണണം
X REPORT ABUSE Date 18-09-09 (07:36 PM)

MANU [mumbai]

mamooty is our treshure. [m_manu88rediffmail.com]
X REPORT ABUSE Date 16-09-09 (12:59 AM)

cinemotographer

മമ്മുട്ടി എവറടെ ജൊണി ഡെപ്പ് എവടെ. ജൊണി ഡെപ് ആണ്‌ തമ്മില്‍ ഭേതം!!!!
X REPORT ABUSE Date 15-08-09 (09:42 AM)

MANU

do not compaire our one and only 'mamooty' and other holly wood actor's.ok?
X REPORT ABUSE Date 16-09-09 (12:54 AM)

Mary, Varkkala

പൈരറ്റ്സ് നല്ല ഹോളിവുയ്ഡ് മൂബിയാണ്‌ ഞാന്‍ മൂന്ന് ഭാവഗും കണ്ടു. നാലത്തിന്‌ ന്‍കാത്തിരിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 03-08-09 (07:03 PM)

Neelima

ഉപ്പോളം വരുമോ ഉപ്പിലിട്ടത്? മമ്മൂട്ടിയോളം വരുമോ ജോണ്‍ ഡെപ്പ്?
X REPORT ABUSE Date 03-08-09 (02:11 PM)

azlam

എന്തൊരു പൊട്ട ചൊദ്യമാ ചൊതികുന്നെ?? മമ്മൂട്ടി ഉം ജഒന്‍ ദെപ്പുമൊ??തരതമ്യ ചെയുകുയൂ..?
X REPORT ABUSE Date 19-08-09 (07:27 PM)

Svagath

നല്ല നടനാണ്‌. ഭാവിയില്ല. ക്രിസ്റ്റ്യന്‍ ബാലേ നല്ല നടന്‍
X REPORT ABUSE Date 03-08-09 (12:16 PM)