ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

sreenath

ഹെ വില്ല് ബെ ബക്ക് കൊമെ ഒന്‍ സ്രീഈഈഈഈഈഈഎ
X REPORT ABUSE Date 22-03-13 (03:50 PM)

vipin

yes he can do it.
X REPORT ABUSE Date 16-12-12 (11:06 AM)

Hani

certainly......he will be back
X REPORT ABUSE Date 08-08-12 (12:09 PM)

rafi

sree nalla kallikarananne avane nallaubathashagal koduthal indiayil annala loka criketil ethupoola nalla fast bowelar undakilla
X REPORT ABUSE Date 24-06-11 (07:31 PM)

muhammed musthafa

he will come back bcz cathanmaar avane kondu varummm hihihi
X REPORT ABUSE Date 01-03-11 (12:17 PM)

Rasin

ഷ്രീഷാന്ത് തീര്‍ചയായും കലിക്കുഉം
X REPORT ABUSE Date 22-12-10 (09:38 PM)

shafi

yes,
X REPORT ABUSE Date 08-10-10 (05:39 PM)

sherintom

യെസ്
X REPORT ABUSE Date 07-09-10 (08:54 AM)

ranjith

Yes, he can. But he should control his emotions in the ground & he should respect the opposition players
X REPORT ABUSE Date 27-05-10 (01:48 PM)

ajith raj

i think sreesanth can come to the indian team if he controlled his agressiveness and over economic rate as fast bowler india can utilize his ability of swinging the bowl in bouncy oversease pitches like melbourn
X REPORT ABUSE Date 14-04-10 (07:30 AM)

ibrahim

സ്ര്യ്ഷ്ത്ന്‍ ക്രികറ്റ്ല് റ്റ്
X REPORT ABUSE Date 11-04-10 (09:14 AM)

ibrahim

സ്ര്യ്ഷ്ത്ന്‍ ക്രികറ്റ്ല് റ്റ്
X REPORT ABUSE Date 11-04-10 (09:14 AM)

vijay

യെസ് ഹെ ഇസ് അ ഗൂദ് പ്ലയെര്‍
X REPORT ABUSE Date 22-02-10 (08:39 PM)

sanil

Yes he can...bcoz he frm kerala....But he must change his attitude
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (10:09 PM)

Radhakrishnan

Yes he can.But he must change his attitude with team members
X REPORT ABUSE Date 10-11-09 (10:45 AM)

biju koyikkara

he can , because still young
X REPORT ABUSE Date 04-11-09 (02:20 AM)

vijayan

sreesanth will definitely comeback if he improve his performance and change his attitude to colleagues
X REPORT ABUSE Date 02-11-09 (12:52 AM)

srk joshi

yes he can
X REPORT ABUSE Date 30-09-09 (10:28 AM)

srk joshi

yes he can
X REPORT ABUSE Date 30-09-09 (10:28 AM)