ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

a

സെറ്റുപ് പഡമാണു മാഷെ
X REPORT ABUSE Date 23-06-09 (03:56 PM)

shameer

കസന്‍ ക്
X REPORT ABUSE Date 23-06-09 (07:58 AM)

sreekanth

This is agood film.Thanks for all charactors
X REPORT ABUSE Date 19-06-09 (02:03 PM)

RAJESH

അരിയില്ല
X REPORT ABUSE Date 18-06-09 (02:13 PM)

jisha

ണൊ ണൊ ണോ മൊഷം സിനിമ
X REPORT ABUSE Date 17-06-09 (07:50 PM)

Kavitha

Definitely It is a very good attempt
X REPORT ABUSE Date 17-06-09 (11:38 AM)

DILEEPAN.K.E.

ചെറിയ സിനിമ, വലിയ സിനിമ എന്നതല്ല നല്ല സിനിമ എന്ന സമീപനമാണ്‌ മലയളിക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. വിലാപങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം പോലെയുള്ള നല്ല സിനിമകള്‍ തിയറ്ററില്‍ പരാജയമാകുമ്പോള്‍ മലയാളിക്കു സന്തോഷിക്കാമോ?
X REPORT ABUSE Date 16-06-09 (09:09 PM)

anver

മോശമല്ലാത്ത ഒരു സിനിമ
X REPORT ABUSE Date 15-06-09 (02:14 PM)

sona

നൊറ്റ് ബബറബഫ് ഇസ് ന്‍
X REPORT ABUSE Date 15-06-09 (01:25 PM)

liza

ഉണ്ട് അവന്‍ കുരെ ഒലതും ജയസുര്യ അല്ലെ , വ്രഇതികെട്ട പടം കഷ് പൊയി
X REPORT ABUSE Date 14-06-09 (10:39 PM)

soman

കൂതാര പടമാണ് കാഷ പോയ്
X REPORT ABUSE Date 14-06-09 (03:46 PM)

Gunda

ഈ പടം രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പെട്ടിയിലായില്ലെങ്കില്‍ ജയസൂര്യയുടെ പേര്‌ നിന്‍റെ പട്ടിക്കിട്ടോ, ജെസ്റ്റിന്‍
X REPORT ABUSE Date 13-06-09 (01:18 PM)

sunil

റ്റി വിയില്‍ ട്രൈലൊര്‍ കാണാറുന്ദ് മോശമാകന്‍ സാധ്യതയില്ല
X REPORT ABUSE Date 13-06-09 (11:14 AM)

Milk

ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളാണ്‌ വരേണ്ടത്. ലാലിന്‍റെ ഭഗവാന്‍ പൊട്ടിയില്ലേ?
X REPORT ABUSE Date 13-06-09 (10:38 AM)

Neeraj

നല്ല സിനിമയാണ്‌. എല്ലാവരും കാണുക
X REPORT ABUSE Date 13-06-09 (08:17 AM)

MUTHU

നല്ല സിനിമ , കഷ് മുതലയി
X REPORT ABUSE Date 12-06-09 (10:56 PM)

Ragesh

I SAW THE MOVIE. GOOD MOVIE
X REPORT ABUSE Date 12-06-09 (10:15 PM)

sagara

തീര്‍ച്ചയായും. മനസിനക്കരെ, ഭാഗ്യദേവത, വെറുതെ ഒരു ഭാര്യ തുടങ്ങിയ പടങ്ങളൊക്കെ ചെറിഉയ ബജറ്റ് സിനിമകളണ്‌. തീര്‍ച്ചയായും ഈ സിനിമ ചലനമുണ്ടാക്കും
X REPORT ABUSE Date 12-06-09 (09:06 PM)

kunchakko

പിന്നേ..പുളുത്തും...
X REPORT ABUSE Date 12-06-09 (08:56 PM)