ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Indian

ഇന്ത്യ റോക്ക്‌സ്.. ഐ ലവ് മൈ ഇന്ത്യ
X REPORT ABUSE Date 10-06-09 (07:59 AM)

Milan

ഇന്ത്യ മാതൃക കാണിച്ചത് നന്നായി.
X REPORT ABUSE Date 09-06-09 (08:52 PM)

jeeva

അറ്റിച്ചു പൊറ്റിക്ക്
X REPORT ABUSE Date 09-06-09 (08:20 PM)

melayya

സ്നഗി
X REPORT ABUSE Date 09-06-09 (07:45 PM)

???????

ഇവിടെ അരി വാങ്ങാന്‍ കാശില്ല..അപ്പഴാ തോക്ക്..ഒന്നു പോടാ കൂവേ...
X REPORT ABUSE Date 09-06-09 (07:43 PM)

Hamsa

ഒരിക്കലുമല്ല. പാകിസ്ഥാനെ അടിച്ച് തകര്‍ക്കണം, ചൈനയെയും
X REPORT ABUSE Date 09-06-09 (07:35 PM)