ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Amir

എന്തെ കഥയാണെടാ ഇത്?
X REPORT ABUSE Date 04-06-09 (04:15 PM)

Manoj

ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ദേശസ്നേഹകഥകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമല്ലോ. നന്നായിരിക്കുന്നു ഈ കഥ.
X REPORT ABUSE Date 03-06-09 (11:12 AM)

Wilson

ഹാ പരസ്യചിത്രം പോലൊരു അപൂര്വ സുന്ദര കഥ..
X REPORT ABUSE Date 03-06-09 (09:17 AM)

Sasimohan

നന്നായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു, മനസില്‍ തട്ടും വിധം.
X REPORT ABUSE Date 02-06-09 (08:05 PM)

Rudran

എത്ര സുന്ദരമായ കഥ. കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ ഇത് സിനിമയാക്കട്ടെ.
X REPORT ABUSE Date 02-06-09 (06:30 PM)

Mulayam

എനിക്ക് ഈ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നന്നായിട്ടുണ്ട്
X REPORT ABUSE Date 02-06-09 (03:47 PM)