ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

vasu

സി പി ഐ എല്‍ ദി എഫ് വിട്ടു വെലിയില്‍ വരണം.
X REPORT ABUSE Date 22-03-09 (08:39 AM)

sun

CPI has no other way. They will continue in LDF even if Wayanad seat was not given. Janatha Dal is far better. On the other hand this clash is to divert the attention of public from the real clash between VS and Pinarayi. Both Pinarayi and Veliyam are sure that they are not going to win Ponnani seat even if they suggest a candidate unanimously.
X REPORT ABUSE Date 19-03-09 (02:32 PM)

k.a

2THANI IS ISLAMIST
X REPORT ABUSE Date 15-03-09 (07:35 PM)

Jose K

Nothing happening Veliyam wikll take a U Turn . its imminent
X REPORT ABUSE Date 13-03-09 (06:30 PM)