ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

SUBIN

ഇതിലെ തൊഴി സിനിമ: എല്‍സമ എന്ന ആന്‍ കുട്ടി
X REPORT ABUSE Date 11-05-11 (07:36 AM)

viji

സുപ്പെര്‍
X REPORT ABUSE Date 18-10-09 (08:28 PM)

CS Nowshad

ബനാറസ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ കൂവരം കിളി പൈതലെ എന്ന ഗാനം
X REPORT ABUSE Date 30-09-09 (10:05 AM)

ajith venadan

പിച്ച വെച്ച നാള്‍ മുതല്‍ക്കു നീ.....................പുതിയമുഖം
X REPORT ABUSE Date 12-08-09 (05:38 PM)

manu

അന്നാരാ കന്ന വാ ഭ്രമരം
X REPORT ABUSE Date 02-08-09 (11:03 AM)

Muyyam Rajan

കണ്‍കള്‍ ഇരണ്ടാള്‍ (സുബ്രഹ്മണ്യ പുരം) ,, പാലപ്പു ഇതളില്‍... (തിരക്കഥ)
X REPORT ABUSE Date 15-06-09 (07:12 PM)

nasar

twnty twnty in the picher supper songes
X REPORT ABUSE Date 15-01-09 (12:20 PM)

philip

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇറങിയ ഗാനങലില്‍ എറ്റവും മികചതു '' അമ്മ മഴക്കാരിനു '' എന്നു തുദങുന്ന ദസെട്ടന്‍ പാടീയ ഗാനമാനെന്നു നിസംഷയം പറയാം
X REPORT ABUSE Date 10-01-09 (06:19 PM)

kolakomban

എന്തരോ മഹാനുഭാവലു എന്നല്ലാണ്റ്റ് എന്താ പറയുക. ഒരു വെബ്‍ദുനിയ മാത്രമേയുള്ളോ ഇങ്ങനെയൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന്‍ ! പോയി പണി നോക്കിനെടാ.....
X REPORT ABUSE Date 06-01-09 (02:28 PM)

aisha

എനിക്ക് ലൊലിപൊപിലെ അസ്സലായിയനു ishtappettathu.
X REPORT ABUSE Date 04-01-09 (11:45 AM)

vinod b

ഗുല്‍മൊഹര്‍ എന്ന ചിത്രതിലെ കാനനതിലെ
X REPORT ABUSE Date 04-01-09 (04:07 AM)

ranjith

വാരണമായിരം എന്ന ചിത്രത്തിലെ എല്ലാ ഗാനങ്ങളും ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചതാണ്. പ്രത്യേകമായി ഹായ് മാലിനി, ഞാന്‍ കൃഷ്ണന്‍ എന്നു ആരംഭികുന്ന ഗാനം.........
X REPORT ABUSE Date 27-12-08 (09:12 PM)

seena

kahintu hogi from jaane tu ya jane na
X REPORT ABUSE Date 07-12-08 (02:02 PM)

yuvi

zindagi zindagi from yuvvraaj
X REPORT ABUSE Date 28-11-08 (10:10 PM)

kuttan

kcygj fbnvutr
X REPORT ABUSE Date 28-11-08 (07:03 PM)

raj

yes, yuvvraaj all songs
X REPORT ABUSE Date 24-11-08 (09:04 PM)

babu

Tuhi Tu Meri Dhosth he.......very nice song
X REPORT ABUSE Date 19-11-08 (09:24 PM)

anand

ya its a very good song............
X REPORT ABUSE Date 16-12-08 (07:32 AM)

prajith

യുവരാജ് നല്ല മെലഡീയാണ്.......എനിക്കൊരുപാട് ഇഷ്ട്ടമായി......
X REPORT ABUSE Date 19-11-08 (09:15 PM)

jinu

പാടുവാനായ് വന്നു
X REPORT ABUSE Date 19-11-08 (04:55 PM)