ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Marathakamani

തെറ്റ് ചെയ്തവന്‍ ഉപ്പ് തിന്നണം.. തീര്‍ച്ചയായും
X REPORT ABUSE Date 10-11-08 (11:00 AM)

shafi

തെറ്റ് ചെയ്ദു എന്നു ഉരപുന്ദെങ്കില്‍ തീര്‍ചയായും തൂകി കൊല്ലനാം.എന്നല്‍ അദിലും വലിയ സ്വമിമരും പട്ടാലക്കാരും ഇവിദെ യുന്ദല്ലൊ.അവരെ ആദ്യം ചുദുവെല്ലതില്‍ വെചു ചൂദാകനം..എന്നിട്ടു തൂക്കി കൊല്ലനം... യെസ്.......?
X REPORT ABUSE Date 09-11-08 (08:46 PM)

Salam

ഷഫി നീ rss nulla vazipadaneda....nee udanee theerum hahahahahah
X REPORT ABUSE Date 20-11-08 (01:17 AM)

SAKEER

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോള്‍ കാണിക്കുന്ന കോപ്രായങ്ങള്‍ ആണു കോണ്ഗ്രസ്സ് കാട്ടുന്നത്.
X REPORT ABUSE Date 04-11-08 (09:47 PM)

Renjith

http://renjithmn.wordpress.com/2008/10/01/root-cause-of-terrorism-in-india
X REPORT ABUSE Date 04-11-08 (05:51 PM)

john

വോട്ട് കിട്ടാന്‍ എന്തു തറ പണിയും ചെയ്യാന്‍ മടിക്കാത്ത പാര്‍ട്ടിക്ളേയെ എന്തിന്നു കുറ്റം പറയണം എല്ലാമുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ആര്‍ക്കുമാകില്ല
X REPORT ABUSE Date 04-11-08 (05:06 PM)

Ramachandran

സത്യം മി. ജോണ്‍. നമുക്ക് എല്ലാ ജനാധിപത്യത്തിനന്‍റെ എല്ലാ അധികാരവും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നുമില്ല താനും! കലാം അഫ്സലിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ നടത്തിയത് ഓര്‍മ്മിക്കഉക
X REPORT ABUSE Date 04-11-08 (05:27 PM)

john

പൊളീറ്റിക്ക്സ് ആകുമ്പോള്‍ എന്തും ആകാം
X REPORT ABUSE Date 04-11-08 (04:54 PM)

chandy

അതേ,
X REPORT ABUSE Date 04-11-08 (03:30 PM)

Marathakamani

അയലെ തൂക്കിക്കൊല്ലനം ഒപ്പം ഇപ്പൊ പിറ്റിയിലായ സ്വധ്വിയെയും തൂക്കിക്കൊല്ലനം. മതകലഹങല്‍ നറ്റതുനനവര്‍ ഇന്ത്യക്ക് അപത്താന്‌
X REPORT ABUSE Date 04-11-08 (02:01 PM)

prasasd

കില്ല് ഹിം അസ് സൂന്‍ അസ് പൊസ്സിബ്ലെ
X REPORT ABUSE Date 04-11-08 (02:14 AM)

SANI

YES
X REPORT ABUSE Date 03-11-08 (05:42 PM)

Usha Shobh

ആരായാലും
X REPORT ABUSE Date 03-11-08 (03:57 PM)