ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Joseph

പത്താക്ലാസ്‌ പോലും പാസാകാത്ത മുക്ത പഠനം കഴിഞ്ഞ്‌ മാത്രം സിനിമയില്‍ അഭിനയിച്ചാല്‍ മതി
X REPORT ABUSE Date 01-12-08 (02:00 PM)

aaa

AVALORU MUTTU PEACE AANU.
X REPORT ABUSE Date 28-10-08 (09:18 AM)

john

ഇവറ്റകള്‍ക്‍ക്കു നാണവും മാനവും എല്ലാരും കരുതും വണ്ണം ഒട്ടുമേ ഇല്ലേ.ഇല്ലൈ!!!!!!!!!!!!!!! അമ്മ മക്കളെ മക്കള്‍ക്കു വേണ്ട അഭിമാനമല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നതു എന്നുസാരം!!!!!!!!!!!!! മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്ത പെണ്ണു ഒരുമ്പെട്ട്റ്റാല്‍ ആആആഅ!!!!!!!!!!!!!!!!!!എന്തുമാവാം തുണി ഒട്ടുമേ വേണ്ട ആനന്ദിക്കാം പയിസ്സ പയീസ്സയല്ലൈ കരണീയമായിട്ടുള്ളത്!!!!!!!!!!!!!!!!അപ്പനാരു!!!! അമ്മയാരു!!!!!!!!! മകള്‍ആരു്!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
X REPORT ABUSE Date 16-10-08 (11:50 AM)

unni

തെര്‍ചയയും അചന്‍ പരഞതനു തന്നെ നല്ലതു .പുതിയ അലുകല്‍ വരുംബൊല്‍ അവസരം കുരയും വിദ്യബ്യസം ഉന്ദങ്കില്‍ അന്നും കഞി കാനും പനം വരും പൊകും പക്ഷെ വിദ്യഭ്യസം അങനെ അല്ല മുക്റ്റ തിങ്ക് റ്റ്വികെ
X REPORT ABUSE Date 14-10-08 (04:09 PM)

sdasdasdm

vere pani onnum ille?????
X REPORT ABUSE Date 14-10-08 (03:20 PM)

Raju Mumbai

അച്ചന്‍ പറയുന്നത് നല്ലതിന്. ജീവിതം തുലയ്ക്കരുത്. കേരളത്തില്‍ ചിലര്‍ക്കു പറ്റിയതുപോലെ ആകരുത്
X REPORT ABUSE Date 14-10-08 (11:00 AM)

Raju Mumabi

അച്ചന്‍ പറയുന്നത് നല്ലതിന്. ജീവിതം തുലയ്ക്കരുത്. കേരളത്തില്‍ ചിലര്‍ക്കു പറ്റിയതുപോലെ ആകരുത്
X REPORT ABUSE Date 14-10-08 (10:58 AM)

salim

യ്സ് തീര്‍ചയയും അവലുദെ അചനു അതു പരയന്‍ അവകഷമുന്ദു
X REPORT ABUSE Date 14-10-08 (10:58 AM)

raju matew

ആദ്യം പോയി രണ്ട് അക്ഷരം പഠിക്കാന്‍ നോക്ക് മുക്ത മോളേ......
X REPORT ABUSE Date 13-10-08 (09:05 PM)

Sreekumar

അതെ ആദ്യ്അം പഠിക്കട്ടെ
X REPORT ABUSE Date 13-10-08 (06:14 PM)