ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

geetha

േച്ചചി അങനെന് െില്ലയ്ലയ
X REPORT ABUSE Date 22-10-08 (10:34 AM)

geetha

ഇവിടെ പൊലീസ്‌ ഉണ്ടല്ലോ അവര്‌ കാര്യങ്ങള്‍ തെളിയിക്കും , വെറുതേ മാധ്യമങ്ങള്‍ പൊലീസ ആകണ്ട
X REPORT ABUSE Date 21-10-08 (03:24 PM)

Kurup

ഈ തള്ളക്ക് ഒരു പണിയും ഇല്ല്‍. മക്കളെ കുറിച്ചു ഓര്ത്തു കൂടെ. അവര്‍ തെറ്റു ചെയ്തു എങ്കില്‍ ശിഷിക്കണം.
X REPORT ABUSE Date 20-10-08 (02:51 PM)

shaji

ഒന്നുമില്ലെങിലും ചതുപൊയ സുകുമരനെ ഒന്നു ഒര്‍ക്കനമയിരുന്നു മല്ലിക, കൂദതെ രന്ദു നദന്മരുദെ അമ്മയെന്നൊ ഓര്‍ക്കണം അയിരുന്നു
X REPORT ABUSE Date 18-10-08 (05:16 PM)

prithuraj

Mallika sukumaran is a prostitute with criminal background to be arrested at the earlist. to investigate with her alligations with chandramthi. Prithuraj (Actor)
X REPORT ABUSE Date 18-10-08 (04:05 PM)

rajeevmenon

she should be arrested and procecuted and listed in criminal list. in cheating for thousonads of poor peoples money and misguided the entiere police department by helping the criminal chandramathi. rajeevmenon
X REPORT ABUSE Date 18-10-08 (04:03 PM)

raju mathew

മല്ലിക ചേച്ചി ആളു പുലി ആയിരുന്നല്ലെ........
X REPORT ABUSE Date 15-10-08 (02:25 AM)

balasankar

ചന്ദ്രമതിയെ ഒളിക്കാന്‍ സഹായിചെങ്കില്‍ തെറ്റ് തന്നെ
X REPORT ABUSE Date 14-10-08 (04:26 PM)

Appunni Nair

പണം നിക്ഷേപിച്ചതു തെറ്റല്ല.എന്നാല്‍ തന്റെ സ്വാധീനം വച്ചു പ്രതിയെ ഒളിപ്പിക്കാന്‍ കൂട്ട് നിന്നതു തെറ്റാണ്....പിന്നെ ഇവരെ ഒക്കെ ആരു ശീക്ഷിക്കാന്‍..പുല്ലു പോലെ ഒതുക്കില്ലെ കേസൊക്കെ...... വല്ല പാവങ്ങളും ആയിരുന്നെങ്കില്‍...........
X REPORT ABUSE Date 14-10-08 (01:42 PM)

joby

യെസ്
X REPORT ABUSE Date 13-10-08 (05:15 PM)

Lijijoby

നോട്ട്
X REPORT ABUSE Date 13-10-08 (05:14 PM)

bindu

ഇല്ല
X REPORT ABUSE Date 13-10-08 (04:41 PM)

Sreekumar

മല്ലിക ചേച്ചി തെറ്റു ചെയ്യില്ല അവര്‍ പാവമാണ്‌
X REPORT ABUSE Date 13-10-08 (04:07 PM)

karyattu

മല്ലിക ചേച്ചിയെയും വെറുതെ വിടില്ല. അവര്‍ക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കാന്‍ വേരെ ഒരിടവും കണ്റ്റില്ല. അവര്‍ക്ക് അവരുടെ കാര്യം തന്നെ നോക്കാന്‍ നേരമില്ല. പിന്നാ ചന്ദ്രമതിയെ ഒളിപ്പിക്കാന്‍ നോക്കുന്നത്.
X REPORT ABUSE Date 13-10-08 (02:21 PM)