ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Vichu

നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പണിയുമില്ലെ നാട്ടില്‍ അരിക്ക് തീ വില രാജ്യത്ത് ഭീകരരുടെ തീക്കളി ഇതിനിടയില്‍ ഒരു റോമയുടെ പുട്ടുകച്ചവടം
X REPORT ABUSE Date 18-12-08 (04:32 PM)

jayan

റോമയെ പ്രേമഇക്കന്‍ എനിക്കു ഒരു അവസരം തരൂ
X REPORT ABUSE Date 29-10-08 (07:01 PM)

musthafa

yes
X REPORT ABUSE Date 08-12-08 (06:56 AM)

muthuswamy

ഇസ് ഇറ്റ് അ രെഅല്യ് സ്റ്റ്രൊ ഒര്‍ നൊറ്റ് ഇഫ്മ് യെസ്വ് വ്ഹ്യ് നൊറ്റ് ഗെറ്റിങ് തെ സമെ
X REPORT ABUSE Date 25-10-08 (02:55 PM)

Jashhh....

എനിക്കും ഒരു അവസരം തരൂ
X REPORT ABUSE Date 20-10-08 (11:34 AM)

Dinu

റോമ ഒരു പെണ്ണാണ്‌, അവള്‍ക്കും premikkunnatil എന്താ tettu??
X REPORT ABUSE Date 08-10-08 (10:11 AM)

binoy pattathil

yes
X REPORT ABUSE Date 07-10-08 (07:27 PM)

joby

യെസ്
X REPORT ABUSE Date 07-10-08 (01:59 PM)

raju mathew

That's her personal matter..... No need to comment about that.
X REPORT ABUSE Date 07-10-08 (12:40 AM)

asdg

റോമ പ്രേമിച്ചില്ലെങ്കിലും റോമയെ പ്രേമിച്ചോഴും
X REPORT ABUSE Date 05-10-08 (11:57 AM)

anil

അതെ
X REPORT ABUSE Date 05-10-08 (11:28 AM)

Malu

എന്ത റൊമക്ക് പ്റെമീക്കാണ്‍ പാടീല്ലെ?
X REPORT ABUSE Date 04-10-08 (02:20 PM)

GILLI

റൊമക്ക് പ്റെമീക്കാണ്‍ പാടീല്ലെ?
X REPORT ABUSE Date 04-10-08 (12:08 PM)

aneesh

കരുതുന്നു
X REPORT ABUSE Date 04-10-08 (10:23 AM)