ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

lalu

കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ശാരീരികമായ വലിയ തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്താറില്ലെന്നും താരം പറയുന്നു. കഥാപാത്രങ്ങളെ മാനസികമായി ഉള്‍കൊള്ളുകയാണ്‌ പ്രധാനം.
X REPORT ABUSE Date 25-12-09 (09:46 AM)

lalu

കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ശാരീരികമായ വലിയ തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്താറില്ലെന്നും താരം പറയുന്നു. കഥാപാത്രങ്ങളെ മാനസികമായി ഉള്‍കൊള്ളുകയാണ്‌ പ്രധാനം.
X REPORT ABUSE Date 25-12-09 (09:46 AM)

lalu

കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ശാരീരികമായ വലിയ തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്താറില്ലെന്നും താരം പറയുന്നു. കഥാപാത്രങ്ങളെ മാനസികമായി ഉള്‍കൊള്ളുകയാണ്‌ പ്രധാനം.
X REPORT ABUSE Date 25-12-09 (09:45 AM)

hari

Mammooty can do..good roles..some time better thatn Kamal.Dasavatharam is just a fancy movie...not a good one.any one can do that type of roles...
X REPORT ABUSE Date 14-09-09 (02:58 PM)

sebin

i dont really think kamalkasans dasavatharam is a great movie.. its just good fancy dress.. If this forum is to compare mammotty and kamalhasan, i will say mammotty is better actor. Yes kamal did lot of experiments, but he follows a similary way of acting, expression always. You cant compare mammottys thaniyavarthanam, amaram kind of movies to any kamal movies. I just talking about the acting skills.. If we consider cinema as a medium rather than just an entertainment i will say kamal is best..
X REPORT ABUSE Date 04-10-08 (02:37 AM)

SAFAR

യെസ് പ്
X REPORT ABUSE Date 29-09-08 (04:22 PM)

shaji

യെസ്
X REPORT ABUSE Date 28-09-08 (01:13 AM)

Sathyanath - Sastham

No. He cannot. Even we cannot compare with Kamalhassan. Kamal is "Sakalakalvallabhan". How Mammootty can dance like Kamal?. It is impossible. How Mammootty can act "Aboorva Sahodahrangal, Indian, Indran Chandran etc. Everybody can act like Mammooty but nobody can act like Kamalhassan. This is true.
X REPORT ABUSE Date 27-09-08 (05:57 PM)

machunan

ഡാന്‍സ് ആണോ ആക്ടിംഗ്
X REPORT ABUSE Date 29-09-08 (12:09 AM)

sebin

Sakalakalavallabha is just tag kamalhasam himself made... mammotty is a not a good dancer, i agree... but the roles like dasavatharam even our jayasoorya or kalabhavan mani can do..
X REPORT ABUSE Date 04-10-08 (02:39 AM)

robin sebastian

mammootty is the real universal hero
X REPORT ABUSE Date 27-09-08 (04:24 PM)

sivasim

MAMMOOTYKK 10 ALLA , 1000 VESHANGAL CHEYYAAN PATTUM , WORLD NO 1 ACTOR - MAMMOKKAAAA
X REPORT ABUSE Date 27-09-08 (03:39 PM)

shaji

എന്തു കൊണ്ടു പറ്റില്ല്, he is ok
X REPORT ABUSE Date 27-09-08 (03:13 PM)

sha

It is not fare to even compare Mammootty, Kamal & Mohalal. They are good actors in their level. Sha
X REPORT ABUSE Date 27-09-08 (11:55 AM)

jenbu

എകില്‍ തീ പാ‍റൂം
X REPORT ABUSE Date 27-09-08 (02:59 PM)

simi

i love mammokka
X REPORT ABUSE Date 27-09-08 (03:40 PM)

simi

i love mammokka
X REPORT ABUSE Date 27-09-08 (03:40 PM)

anu

കഴ്യും
X REPORT ABUSE Date 27-09-08 (11:08 AM)

aneesh

ഇല്ല
X REPORT ABUSE Date 27-09-08 (10:19 AM)

VAISHAKH

ONLY MOHAN LAL CAN DO IT.... MAMMOOTTY IS NOT ABLE TO DO SUCH KIND OF ROLES
X REPORT ABUSE Date 27-09-08 (09:23 AM)

pk

ഇല്ല ഇല് ഇല്ലലേ
X REPORT ABUSE Date 26-09-08 (05:53 PM)