ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

raju mathew

എല്ലാ നടന്‍മാരും എല്ലാ വേഷങ്ങളും അഭിനയിചൊട്ടെ. സഹിക്കാവുന്നതാനെങ്കില്‍ നമ്മളും അത് സഹിക്കും.
X REPORT ABUSE Date 25-09-08 (10:10 PM)

vanitha

പോരാ. നായകനഠനാകണ
X REPORT ABUSE Date 25-09-08 (12:56 PM)

Sunil Gopinath

പോരാ..... സലീം കുമാര്‍ ഒരു നല്ല നടന്‍ ആണ്. ഒരു പടത്തില്‍ സീരിയസ് ആയാലും വീണ്ടും അദ്ദേഹം കോമഡിയിലെക്കു തിരിചു വരും... all the best for salim kumar....
X REPORT ABUSE Date 22-09-08 (10:35 AM)

ramprakash087

നല്ല താണങ്കില്‍ അഭിനയിക്കണം
X REPORT ABUSE Date 18-09-08 (07:00 PM)

suku

കോമളി
X REPORT ABUSE Date 18-09-08 (06:37 PM)

thankam

vനല്ല തമാശക്കാരനാണ്‌ സലീംകുമാര്‍, ഒരിക്കലും സീരിയസ്‌ ആകരുത്‌, നമുക്ക്‌ ചിരിക്കാം ഹ്‌ഹ ്‌ഹ്‌ഹഹ്‌
X REPORT ABUSE Date 17-09-08 (06:47 PM)

shanavas

കൊമഡി മാത്രം പോര
X REPORT ABUSE Date 17-09-08 (06:46 PM)