ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

maneesh

ധോനിയേ ക്യാഒപറ്റനാക്കു വയസന്മാര്‍ കളി നിര്‍ത്തട്ടെ
X REPORT ABUSE Date 19-09-08 (06:33 PM)

maneesh

ധോനിയേ ക്യാഒപറ്റനാക്കു വയസന്മാര്‍ കളി നിര്‍ത്തട്ടെ
X REPORT ABUSE Date 19-09-08 (06:32 PM)

joby

യെസ്
X REPORT ABUSE Date 19-09-08 (11:04 AM)

john

കുംബ്ലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയെ നയിക്കാന്‍ യോഗ്യന്‍. ധോനി ഇപ്പോഴും ഒരു ടെസ്റ്റ് കളിക്കാരന്‍ പോലും ആയിട്ടില്ല
X REPORT ABUSE Date 17-09-08 (04:32 PM)