ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

winson

മന്ധന്‍ ആലു മന്‍റനാനെങ്കിലും ഭയങ്കര ബുധിയാ....
X REPORT ABUSE Date 29-06-11 (06:07 AM)

just Me

get paid,work online free without paying site only check ur mails http://www.paisapay.in/register.asp?247349-4303090
X REPORT ABUSE Date 08-12-10 (01:14 PM)

varghese John

I am interested to know more about on line work Varghese
X REPORT ABUSE Date 25-05-11 (12:47 AM)

just Me

get paid,work online free without paying site only check ur mails http://www.paisapay.in/register.asp?247349-4303090
X REPORT ABUSE Date 08-12-10 (01:14 PM)

SHINOJ

SADARNAPOLEY KAMUKAN MUKALILUM KAMUKI THAZAYUM ANANKIL PAAVAM KAMUKAN, KAMUKANEY KANMANILLA ENNU EDAKKEDEY PARASYAM CEYYENDI VANNENEY
X REPORT ABUSE Date 26-10-10 (12:33 PM)

winson

ആലു കൊല്ലാമല്ലൊ
X REPORT ABUSE Date 29-06-11 (06:10 AM)

vaika

ഈ ആനുംങല്‍ ഒക്കെ ഇത്രെയെ ഉല്ലൊ? കഷ്ട്ടം ഫൂഊഊഊഊഊഊഊ
X REPORT ABUSE Date 21-09-10 (01:15 PM)

hareesh palakkad

അന്ന്നുങ്ക്ലെ കനിചുതരം നീ വാ
X REPORT ABUSE Date 13-02-11 (05:19 PM)

Bilal

മണ്ടന്‍ പറഞ്ഞതു ന്യായം, നെരെ തിരിച്ചു ആയിരുന്നു എങ്കില്‍ ഇവിടെ വനിതാ കമ്മീഷന്‍, തെളിവെടുപ്പു...തെങ്കാകുലാ. സ്ത്രീകളെ നിങല്‍ കണ്ടുപഢിക്കൂ പെണ്ണൂങല്‍ക്കു ആണുങളെക്കാല്‍ വിവരം കുറഞ്ഞ പൊയതില്‍ അഹങ്കരിക്കതെ നല്ല സ്വഭാവത്തൊടെ ജീവിക്കൂ.
X REPORT ABUSE Date 12-02-10 (03:25 PM)

MCP

മന്ദന്‍ പറഞ്ഞതിനോടു ഞാനും യോജിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 31-01-10 (06:19 PM)

മണ്ടന്‍

ഒരു പുരുഷന്‍ ഒരു സ്ത്രീ യുടെ മുകളില്‍ കയറി ഇരുന്നു അവളെ കൊന്നിരുന്നു എങ്കില്‍ പെണ്‍പടകള്‍ എല്ലാം കുടി ഉലകം മരിച്ചിട്റെനെ. ഇത് ഒരു പാവം പുരുഷന്‍ ആയി പോയി. ഈ സംഭവത്തില്‍ ലോകത്തെ എല്ലാ ആണുങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടി ഞാന്‍ ശക്തമായി പ്രധിഷേധിക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 31-01-10 (04:07 PM)

Aparna

പ്രസവശേഷമായിരിക്കും ഇവര്‍ തടി വെച്ചത് , കല്ലാണം കഴിക്കുബൊള്‍ ഇരുവരും സുന്ദരനും സുന്ദരിയും ആയിരിക്കും
X REPORT ABUSE Date 28-01-10 (03:04 PM)

Vamanan

ninake vere oru joliyum ille ..... ?
X REPORT ABUSE Date 03-05-10 (08:37 PM)

gabbar keshavan

കാമുകന്‍. തന്റെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛനും ങാ കൊള്ളാം
X REPORT ABUSE Date 24-01-10 (04:30 PM)

mallu

നൂതനമായ കൊലപതക രീതി ആവിഷ്കരിചതിന്‍റെ പേറ്റന്‍റ് ഇനി ഇവര്‍ക്കു കൊടുക്കാം
X REPORT ABUSE Date 23-01-10 (04:10 PM)