ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Raajan

പിന്നെ പിന്നെ അവന്‍മാര്‍ വന്നില്ലെങ്കില്‍ ഇവിടെ IPL നടക്കില്ല. ഒന്നു പൊയെരെടാ....അവന്‍മാര്‍ വന്നില്ലെല്‍ ഇവിടെ ഒരു ക്ണാപ്പും വരാന്‍ പൊകുന്നില്ല.
X REPORT ABUSE Date 28-01-10 (08:08 PM)

raj

മുംബയില്‍ പാകിസ്താനികല്‍ നമ്മുദെ സഹൊദരന്മ്മാരെ കൊന്നപ്പൊല്‍ അവര്‍ക്കില്ലാത്ത വിഷമം ഇപ്പൊല്‍ അങങിനെ വന്നു.നമ്മുദെ രൂപ അവര്‍ക്കു ഊബന്നം നമ്മുദെ സിനിമ കാന്നന്നം എന്നാല്‍ ഇന്ധ്യയില്‍ കാലുകുത്താന്‍ എല്ലാ ഇന്ധ്യക്കാരുദെയും പെനിസ് ഊബിതരന്നം
X REPORT ABUSE Date 24-01-10 (05:02 PM)

Mohammad Shah

No, it is absolutely nonsense. We should love crictet but not the politics in cricket. Many Paksithan payers are really suitable for 20-20 format and it was an opportunity to all the sport loving people in India to see those players are mixing and playing with Indian players.
X REPORT ABUSE Date 23-01-10 (11:38 AM)

fahad

യെസ് correct.......ഒരിക്കലും പകിസ്തനികലെ indiail kalkuthan അനുവദിക്കരുധ്
X REPORT ABUSE Date 23-01-10 (10:41 AM)

beeran

ആ പൊലയാടി മക്കളെ കളി കാണാന്‍ പോലും സമ്മതിക്കരുത്...
X REPORT ABUSE Date 22-01-10 (05:49 PM)

ആദില്‍

പാകിസ്ഥാന്‍ കളിക്കാരേയും കാണികളേയും ഒരിക്കലും ഈ നാട്ടിത് കാലുകുത്താന്‍ അനുവദിക്കരുത്. നമുക്കെതിരെ യുദ്ധപ്രഖ്യാപിച്ച അവര്‍ മുബൈ ആക്രമണത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്ത മൈരന്മാരാണ്
X REPORT ABUSE Date 22-01-10 (04:09 PM)