ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

me.....

പൊദാ ബ്രസില്‍ കാരാ.....കപ്പ് അര്‍ജന്‍റീനക്കാന്ന്...
X REPORT ABUSE Date 19-01-10 (08:48 PM)

man

brazil is the best
X REPORT ABUSE Date 19-01-10 (08:07 PM)

hhhh

ബ്രസീലിന് മുന്‍പില്‍ അര്‍ജന്‍റീന വെറും ശിശുക്കളാ മോനേ...
X REPORT ABUSE Date 19-01-10 (07:50 PM)

KABEER ABU DHABI

take ARG to Title
X REPORT ABUSE Date 19-01-10 (06:35 PM)

Ecoss EDR

Yes യെസ് 000000000000 yesssssssssssssssssssss
X REPORT ABUSE Date 19-01-10 (06:30 PM)

kabeer edakkazhiyoor

Yes, why not
X REPORT ABUSE Date 19-01-10 (06:29 PM)

kabeer edakkazhiyoor

യെസ്
X REPORT ABUSE Date 19-01-10 (06:26 PM)

kabir

yes of course
X REPORT ABUSE Date 19-01-10 (06:26 PM)

kabir

way not
X REPORT ABUSE Date 19-01-10 (06:21 PM)

suhail

യെസ്
X REPORT ABUSE Date 19-01-10 (04:54 PM)