ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

manoj

ഈംസു എവിഡേ. ജ്യൊതിബസു എവിഡെയ്. അവസര രാഷ്രറ്റ്രിയ്യീതിന്‍റെ ആലാനു ജ്യൊതി ബസു. അവസരം കിട്ട്റ്റിയപ്പ്പൊള്‍ പ്രതാനമന്തിരി ആവാന്‍ നൊക്കി. അത്പൊലാനൊ ഇഎംസ്.ജ്യൊതിബസു ഒരു ബൂര്‍ഷാ അയിരുന്നൂ. സംബന്ന്നമാരുറ്റെയ് വെക്താവൈരുന്നു ജ്യൊതിബസ്സു.
X REPORT ABUSE Date 24-01-10 (11:22 PM)

manoj

എന്നിട്ടെന്‍റാ ബസു നെദിഅയ്തഉ. ഉണ്ഡ. ഇപ്പഴും റീക്ഷാ വലിക്കുന്ന കുരെ അലുകല്‍. ഷിറ്റ്.കമ്മുനിസം. നഡപ്പാക്കാന്‍ കഴിയാത കുരെ നെതാക്കള്‍. വലിയ വീമമ്ബ് പറയാന്‍ മത്രാം.
X REPORT ABUSE Date 24-01-10 (11:09 PM)

calicocentric

"ഇ എം എസിന്‍റെ മരണശേഷം കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഒരു സൈദ്ധാന്തിക ശൂന്യത അനുഭവിക്കുന്നു എന്നത് സത്യമാണ്." ഇതൊരു പരമമണ്ടത്തരമാണ്. ഇ എം എസ് മരിച്ചശേഷം കുറച്ച് അക്കാഡമിക് മാര്‍ക്സിസ്റ്റു പാര്‍ട്ടിക്കാരെങ്കിലും സ്വതന്ത്രവായു ശ്വസിച്ച് തങ്ങളാലാവും വിധം സൈദ്ധാന്തികവേല നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് ചിന്തയില്‍ സഖാവ് എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന നാലാംകിട വിവരക്കേടുകള്‍ മാത്രമായിരുന്നല്ലോ സിദ്ധാന്തം.
X REPORT ABUSE Date 24-01-10 (10:20 AM)

ZMM

ബംഗാളിനുമാത്രമല്ല രാജ്യത്തുള്ളമുഴുവന്‍ ഇടതുസഹയാത്രികര്‍ക്കും തീരാനഷ്ടമാണ് ആയുഗപുഷന്‍റെ അന്ത്യത്തിലൂടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുരട്ടു തത്ത്വവാദങ്ങളില്ലാതെ രജ്യത്തുന്‍റെ പുരോഗതിമാത്രം മുന്നില്‍കണ്ടു എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ ചട്ടകൂടുകളില്‍ നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലും ആതീരുമാനത്തെ അംഗീകരിപ്പിക്കുന്ന്തിലും കാണിച്ചുട്ടുള്ള ധീരത ഇനിയുള്ള ആരില്‍നിന്നും ഉണ്ടവുമെന്നു വിചാരിക്കാന്‍വയ്യ! പാര്‍ട്ടിക്കു സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഹിമാലയന്‍ മണ്ടത്തരങ്ങളെ വിവാദങ്ങളില്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള ആരുണ്ടിനി പാര്‍ട്ടിയില്‍? ഇത്രയും പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനമുള്ള മറ്റൊരു നേതാവിനെ ഇന്ത്യയിലിനി കാണാനാവില്ല. ഇന്ത്യന്‍ ജനതയുടെ മനസ്സില്‍ എന്നും താങ്കള്‍ അണയാത്ത ജ്യോതിയായിജ്വലിച്ചു കൊണ്ടെയിരിക്കും ജ്യോതീ അമര്‍ രഹെ................
X REPORT ABUSE Date 20-01-10 (08:24 PM)

kris

കേരളത്തിലെ ഇഎഎസ് എന്നതിനേക്കാള്‍ . എകെജി എന്നുപറയുന്നതായിരുന്നു ശരി
X REPORT ABUSE Date 19-01-10 (04:39 PM)

manoj

എകെജിയും ഇഎംസ്സും എന്‍റായാലും ഇവിടെയ് കൊമ്മുനിസം കൊന്ദുവന്നു. പക്ഷെ കുരെയ് നല്ല കാര്യങല്‍ ചെയ്തു. അത്രയും നല്ലതു. കുറ്റം പരയുന്നില്ല
X REPORT ABUSE Date 24-01-10 (11:27 PM)