ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

shahanas

വലെരെ നല്ല അഭിപ്രയം..........................
X REPORT ABUSE Date 17-01-10 (03:27 PM)

maalik

"റിയാനയുടെ അച്ചന്‍റെ അമ്മായീടെ നാത്തൂനാണു എന്‍റെ രണ്ടാം ഭാര്യെടെ സഹൊദരി " അഭിപ്രായമെഴുതുക
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (05:57 PM)

Suraj

മിഒഞ്ചുല്ല മാലിക്ക് പാതിരക്ക് വന്നു
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (02:45 PM)

raju

അല്ലെന്നു അഭിപ്രായം എഴുതനൊ?
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (02:05 PM)

Innocent

ഇതിനു ഞങല്‍ എന്തു അഭിപ്രായമാണു എഴുതുക... പോലീസുകാര്‍ക്കു പമി ഉണ്ടാക്കതെ ഇരിക്കു പിള്ളാരെ... കഷ്ഡം വെബ് ദുനിയാ... നൊ സംസ്കാരം
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (01:12 PM)

Suraj

അപ്പോള്‍ കള്ളന്‍ കപ്പലില്‍ തന്നെ
X REPORT ABUSE Date 14-01-10 (12:54 PM)