ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

arun

that is love it has no limits true love will be success in every tough situation
X REPORT ABUSE Date 28-11-10 (06:29 PM)

mohd rasheed

തിസ് ഇസ് സ്റ്റൊര്യ് .സൊമെബൊദ്യ് മകെ നൊവെല്‍ .തെന്‍ മൊദെരറ്റ് മകെ നെവ്സ് ഇമ്പൊസിബ്ലെ
X REPORT ABUSE Date 15-09-10 (08:30 AM)

ബാബു

ഈ സന്ദേശം ദുഷ്പ്രയോഗം നിറഞ്ഞതാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മോഡറേറ്ററുടെ അന്തിമ തീരുമാനം കാക്കുന്നു
X REPORT ABUSE Date 31-07-10 (04:39 PM)

Shyamu

Ethu enthoru world.. Pranayam ethra valiya katinjanum pottikkum.
X REPORT ABUSE Date 13-02-10 (10:35 PM)

saleesh

ഹാ എന്തരു നുന
X REPORT ABUSE Date 30-01-10 (04:27 PM)

Majid

ഹഹാഹാ വാറ്റീസ് dis
X REPORT ABUSE Date 30-01-10 (02:23 PM)

JAYA PLUS

ഇങനെ ഒളിച്ചു കടക്കാന്‍ ഇവന്‍ ആരു പ്രേതമൊ
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (09:54 PM)

JAYA PLUS

നായിന്‍റെ മോനെ റിപ്പോര്‍ട്ടറെ ഇങനെ കള്ളതരം പറയരുത്
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (09:52 PM)

pooppi

കിരുക്ക്
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (06:25 PM)