ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

sufiyan

love
X REPORT ABUSE Date 21-04-11 (10:34 PM)

sachin

shari anu ente lifil athanu pattiyathu..oru pulayadi ente life spoil cheythu njan ippol treatmentil anu
X REPORT ABUSE Date 02-08-10 (10:11 PM)

kuttan

pranayam mangtholy pranaya chinthakal fooo tharam kittiyal swontham thantheye polum maatty paraunnavara pennungal ivaleyekke pranayichondu nadakkunnavane okke mental hospitalil admit cheyyanam
X REPORT ABUSE Date 02-08-10 (01:36 PM)

kuttan

pranayam mangtholy pranaya chinthakal fooo tharam kittiyal swontham thantheye polum maatty paraunnavara pennungal ivaleyekke pranayichondu nadakkunnavane okke mental hospitalil admit cheyyanam
X REPORT ABUSE Date 02-08-10 (01:35 PM)