ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

achere

Its good that the court is interfering in this "Adjustment" strike . Everybody knows that this strike is an adjustment between our government and bus owners
X REPORT ABUSE Date 07-01-10 (10:10 AM)

kumar

These Bus owners are platying with common men for long time.every now and then they go for strike over charge hike.This should be stopped.At one side they cry of lose and other side they are asking for more permits for their new buses! Strong action ,not the talking is needed from the authorities.
X REPORT ABUSE Date 07-01-10 (12:04 AM)

Shermin

ജനങളെ ബുന്‍ധിമുട്ടിച് കാര്യങള്‍ നേടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ബസ് ഉടമകള്‍ ചെയ്യുന്ന ഈ സമരത്തെ ജനങള്‍ ഒന്നിച് നേരിടണ0...... സമരെത്തിനെതിരെ കോടതിയുടെ എടപെടല്‍ പ്രശസനീയ0 തന്നെ
X REPORT ABUSE Date 06-01-10 (11:54 PM)

afsal

മിനിമം ചാര്‍ജ് കൂട്ടുന്നതില്‍ എതിര്‍പ്പില്ല എന്കിലും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയാത്രാകൂലി കൂട്ടുന്നതിനൊട് യോജിപ്പില്ല
X REPORT ABUSE Date 06-01-10 (11:48 PM)

jisha

enthina engane janangale orupad kazhttappeduthiyit charge koottunnath, bus charge koottunnathinu anusarich salary aarum kootunnilla, upayoga sathanangalude rate aarum kuraykkunnumilla, pinne enthina sarkkarum bus udamakalum thammil oro othukali.?janangale kazhttappeduthuka, athu thanne udesyam.
X REPORT ABUSE Date 07-01-10 (01:10 PM)

sreelekh

nale busudamakalkude makkale padippikkumbol ariyam
X REPORT ABUSE Date 06-01-10 (11:13 PM)

sreelekh

ഇതു ഒരു അനാവശ്യ സമരമാണ്‌, സാധാരണക്കാരുടെ കുട്ടികള്‍ ആണ്‌ സ്വകാര്യ ബസുകളില്‍ യാത്രചെയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ യാത്രാകൂലി കൂട്ടുന്നതിനൊട് താല്‍പര്യമില്ല
X REPORT ABUSE Date 06-01-10 (11:08 PM)

Rajeev

ഇതു ഒരു അനാവശ്യ സമരമാണ്‌, സാധാരണക്കാരുടെ കുട്ടികള്‍ ആണ്‌ സ്വകാര്യ ബസുകളില്‍ യാത്രചെയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ യാത്രാകൂലി കൂട്ടുന്നതിനൊട് താല്‍പര്യമില്ല
X REPORT ABUSE Date 06-01-10 (10:14 PM)