ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

RAFEEQUE

വളരെ നല്ല തീരുമാനമാകുന്നു
X REPORT ABUSE Date 31-12-09 (10:07 PM)

സോനു കുമാര്‍

ഇതു വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്...... പുതിയ തലമുറ വഴി പിഴച്ചുപോകാതിരിക്കാന്‍ നന്ന്.....
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (08:03 PM)

anu

ഇതു നല്ലതആന്ന്ഉ
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (03:27 PM)

rajeesh

വളരെ നല്ല കാര്യം. ഇതു ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആശ്വാസമാകുന്നത് വീട്ടില്‍ ഇന്‍റെര്‍നെറ്റ് കണക്ഷന്‍ ഉള്ള മാതാപിതാക്കള്‍ക്കാണ്. കുട്ടികളെ പേടി കൂടാതെ ഇന്‍റെര്‍നെറ്റ് ഉപയൊഗിക്കാന്‍ അനുവദിക്കാമല്ലൊ.
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (11:18 AM)

Ajith

ഹഹഹ. മണ്ടത്തരം എന്നല്ലാതെ എന്താ പറയുക.. ആര്‍ക്കു വേണം search engine. സൈറ്റിന്‍റെ പേരു തന്നെ എല്ലാര്‍ക്കും ബൈ ഹാര്‍ട്ടാ..
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (12:04 PM)

s mujeeb

നെറ്റ് എങ്കിലും നന്നയിരികട്ടെ ഉന്നിറ്റാന്‍റെ നാട്ടില്‍ സെക്സിനു പഞമില്ലല്ലൊ
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (01:52 AM)

aaa

എന്തു നല്ല കാര്യം?
X REPORT ABUSE Date 29-12-09 (10:36 PM)

salim

ഹവ് അര്‍ യു
X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (06:51 PM)

Jnan

വളരെ നല്ല കാര്യം
X REPORT ABUSE Date 29-12-09 (02:15 PM)