ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

clapzz

UNLIMITED ENTERTAINMENT HINDI , TAMIL , MALAYALAM , TELUGU , KANNADA , ENGLISH MOVIE PORTAL WATCH:- WWW.CLAPZZ.COM
X REPORT ABUSE Date 29-12-09 (09:25 PM)

clapzz

UNLIMITED ENTERTAINMENT HINDI , TAMIL , MALAYALAM , TELUGU , KANNADA , ENGLISH MOVIE PORTAL WATCH:- WWW.CLAPZZ.COM
X REPORT ABUSE Date 29-12-09 (09:25 PM)

Zahreen

ഈസ് ദിസ് ഒരു നീസ് ഒര്‍ ബിഗ് NEWS.. What this people doing here.
X REPORT ABUSE Date 29-12-09 (03:01 PM)

Abhishek

http://malayalam.webdunia.com/entertainment/film/gossip/0912/26/1091226042_1.htm
X REPORT ABUSE Date 29-12-09 (01:32 PM)