ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ABABOO

എന്നാലേ എവമ്മര്‍ക് കൂദുതല്‍ കാഷ് കിട്ടുള്ളു
X REPORT ABUSE Date 28-12-09 (12:17 PM)

ABABOO

കേള്‍ക്കുന്ന എല്ലവരും റോയല്‍റ്റി കൊടുക്കാന്‍ നിയമം കൊണ്ടു വരണം
X REPORT ABUSE Date 28-12-09 (12:15 PM)

bhavana

ചാനല്‍ കുമാരന്‍മാരുടെ ചര്‍ദ്ധി മടുത്തു.
X REPORT ABUSE Date 27-12-09 (03:41 PM)

bhavana

സമാധാനമാകും. ടീ വീ യിലെ വാര്‍ത്തകള്‍ നിരോധിക്കാനും ഒരു നിയമം വേണം.
X REPORT ABUSE Date 27-12-09 (03:37 PM)

riz

ഭാവനേ, (ശരിക്കും പെണ്ണാണെങ്കില്‍) വാര്‍ത്തകള്‍ക്കു കടിഞ്ഞാണ്‍ വേണം. പക്ഷെ നിരോധനം വേണ്ട. എന്തു പരയുന്നു?
X REPORT ABUSE Date 27-12-09 (07:11 PM)

gone

ഗായകര്‍ക്ക് റോയല്‍റ്റിക്ക് അവകാശമില്ല.2004ല്‍ യേശുദാസ് അവകാശപ്പെട്ടത് ഗായകര്‍ക്ക് റോയല്‍റ്റി വേണമെന്നാണ്. അന്നത്തെ ആ വിവാദത്തില്‍ ഗായകര്‍ക്ക് റോയല്‍റ്റിക്ക് ഗായകര്‍ അര്‍ഹരല്ല എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നു.അപ്പോള്‍ യേസുദാസ് പിന്‍വാങ്ങി കോടീകള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ . ആക്രാന്തത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല.
X REPORT ABUSE Date 27-12-09 (03:14 PM)

ഗയഗന്‍

സഗീത സംവിദായഗനും രചയ്താവിനും മ]ത്രമനു ഗയഗനില്ല യെസുദാസിനു ആര്‍തതി തന്നെയനു
X REPORT ABUSE Date 27-12-09 (02:24 PM)

soman

വളരെ നല്ല തീരുമാനം. മനുഷ്യരെ മണ്ടരാക്കുന്ന റിയലിറ്റി ഷൊകള്‍ക്ക് വിട
X REPORT ABUSE Date 27-12-09 (10:36 AM)

Feekaran

പൂട്ടിക്കുത്തട്ടെ സ്റ്റാര്‍ സിംഗര്‍ ശല്യം, കൊണ്ട് കിടക്കപ്പൊറുതി ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട്
X REPORT ABUSE Date 27-12-09 (06:26 AM)

Seedharan

അപ്പോള്‍ എല്ലാം പൂട്ടിക്കുത്തും അല്ലേ?
X REPORT ABUSE Date 26-12-09 (07:31 PM)