ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Undakannan

ഏ‍തു അന്‍ഡ്നും അടകോടനും ഈസി ആയി ചേരാന്‍ പറ്റുന്ന പാര്‍ട്ടി ആയി മാറീ ഇതു
X REPORT ABUSE Date 27-12-09 (07:29 PM)

ramdas.n.p.

തെറ്റില്ല,സൊകരിയമാനു.മെമ്മ്ബര്‍ഷില്ലെ,
X REPORT ABUSE Date 27-12-09 (11:45 AM)

ramdas.n.p.

congress nannakkano? alla randakkano? murali kku nannavanano? murali sdangi irikkumo? samsayam undu,character poyavl nannaya charithram undo? kattavan (kallan)nallavanayittundo?engil murali nannakum..
X REPORT ABUSE Date 27-12-09 (11:29 AM)

Jomon

Muralidharan should not be allowed to enter congress. He made a party by himself because of his ignorance. His decisions are horrible. He is useless and will be a shame for the party.
X REPORT ABUSE Date 26-12-09 (01:12 PM)

jam

ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്കൂഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊയ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്യ്
X REPORT ABUSE Date 26-12-09 (09:38 AM)

ramdas.n.p.

തമാസയാനു അല്ലെ. മുരലീ നല്ലവനായിരുന്നു, എങിലും പ്രെസിദ്ദീന്ന്ദു പദവിയില്‍ നിന്നു പൊയതില്‍ പിന്നെ കോണ്‍ഗ്രസ് നസിചുകാനന്‍ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? നായിന്‍റെ വാല്‍ നീരെ ആകുമൊ?
X REPORT ABUSE Date 27-12-09 (11:41 AM)

yahova

താല്‍പര്യമുള്ളര്‍ക്കെല്ലാം അംഗത്വമെന്ന പ്രസ്താവന ര‍മേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മറ്റൊരു തട്ടിപ്പാണ്.ആ പാവം കെ.മുരളീധരന്‍ വെറും 3 രൂപയുടെ അംഗത്വമല്ലേ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളു.അതിനുവേണ്ടി എത്രകാലമായി നിങ്ങളുടെ പിന്നാലേ നടക്കുന്നു സോണിയായുടെ അടുത്ത് വരേ പോയി 3 രൂപയുടെ അംഗത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് മനസ്സ് കനിഞ്ഞോ? ഒരു ആര്‍ എസ് എസ് കാരന് വീട്ടില്‍ കൊണ്ടു കുടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അംഗത്വം , കറകളഞ്ഞ കോണ്ഗ്രസ്സ് മനസ്സുള്ള മുരളിക്ക് നിഷേധിക്കുന്നത് ശരിയല്ല.
X REPORT ABUSE Date 25-12-09 (01:25 PM)

k.A.K.Pillai

റമെഷ് ചെന്നിതല ഇസ് അ ഗൂദ് ലെഅദെര്‍.ഹെ ദെസെര്വെസ് അ ബെസ്റ്റ് പൊസിറ്റിഒന്‍ ഇന്‍ തെ മിനിസ്റ്റ്ര്യ്.ഈഫ് ഹെ ബെകൊന്‍മെസ് തെ ചിഎഫ് മിനിസ്റ്റെര്‍ ഇറ്റ് ഇസ് വെല്ല് അന്ദ് ഗ്ഗൂദ്.അസ് ഫര്‍ അസ് ഹിസ് കൊമ്മെന്‍റ്സ് അബൌറ്റ് മുരലി ഇറ്റ് ഇസ് 100% ഓക്.ണൊ ഒനെ കന്‍ സയ് അബൌറ്റ് മുരക്ലി അസ് ഹെ ഇസ് ചങിങ് പര്‍റ്റ്യ് ലികെ ഫൂദ് പ്ലറ്റെസ്. ബെസ്റ്റ് വിഷെസ് റ്റൊ ചീനിതല. ക്.ക്.പില്ലൈ
X REPORT ABUSE Date 25-12-09 (11:44 AM)