ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

RAJU

ബ്രിറ്റിനിയെ സായിപ്പ് മാര്‍ പണ്ണി കൈഞു ഇനി മലയളികള്‍ക്ക് പണ്ണന്‍ അവസരം നല്‍കാന്‍ വേണ്ടി കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നതു
X REPORT ABUSE Date 08-02-10 (06:08 PM)

SAHEER

ബ്രിറ്റ്ന്‍നി വരുന്നത് ,പന്നി പനി aayittano വരുന്നത് എന്നു നൊക്കുക
X REPORT ABUSE Date 26-12-09 (11:07 PM)

jeevan

ഇനി ഇവലുദെ അഴിഞാട്ടം കൂദി കാനനമല്ലൊ,സരി രണ്ടു ദിവസം ലീവ് എദുതു കലയാം
X REPORT ABUSE Date 26-12-09 (04:03 PM)

clapzz

UNLIMITED ENTERTAINMENT HINDI , TAMIL , MALAYALAM , TELUGU , KANNADA , ENGLISH MOVIE PORTAL WATCH:- WWW.CLAPZZ.COM
X REPORT ABUSE Date 24-12-09 (11:34 AM)

Ravanan

ഇനി ബ്രിട്ട്നിയുടെ നീല ചിത്രങ്ങള്‍ക്കായിരിക്കും മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ഡിമാന്‍റ്...
X REPORT ABUSE Date 24-12-09 (11:30 AM)

EP THOMAS

The proposed visit of Ms. Britney Spears is a welcome news for Kerala tourism. This will definitely give tremendous boost to tourism and we can expect a great flow foreign tourists to kerala.
X REPORT ABUSE Date 24-12-09 (12:06 AM)

Shibu

എലി കയറി, വിമാനം ഒരു ദിവസം വൈകി! എയര്‍ INDIA അല്ലെ.. പുലി കയറി ഇല്ലല്ലോ.. ഭാഗ്ഗ്യം...
X REPORT ABUSE Date 23-12-09 (01:07 PM)

imran hashimi

ഒന്നു പൊടാ ഉവ്വെ
X REPORT ABUSE Date 23-12-09 (01:02 PM)