ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

sathyavaan

ആള്‍ ദൈവമായി വരുന്നവര്‍ സ്കിസോഫ്രിനിയ രോകികാലോ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റു തരത്തില്‍ പെട്ട മാനസിക രോകികാലോ ആണ് .
X REPORT ABUSE Date 13-08-10 (10:06 PM)

bharathan

ഇല്ല. ദൈവം ഒരു അധ്രിസ്യസക്തിയആനു. മനുഷ്യരില്‍ ദൈവം കനുമയിരിക്കം അയാല്‍ മഔഷ്യന്‍ ദൈവമല്ല.
X REPORT ABUSE Date 13-05-10 (08:59 AM)

muni

അയാള്‍ക്കെന്തെങ്കിലും ദൈവികമായ കഴിവുണ്ടായിരിക്കാം. മുതുകാടിനെ പോലെ,സാമ്രാട്ടിനെ പോലെ.പക്ഷെ അവര്‍ക്കും വേണമെങ്കില്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാമായിരുന്നു.പക്ഷെ അവര്‍ക് സാമാന്യ ലക്ഷിയമുണ്ട്.ബോധമുണ്ട്.ഇതെല്ലാം തന്നതും കാണൂന്നവനുമായ ഒരു യധാര്‍ത്തദൈവമുണ്ടെന്ന്.അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരാരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മൂഡത്തരത്തിന് നിന്നിട്ടില്ല.
X REPORT ABUSE Date 24-04-10 (10:03 AM)

jini

ഒരിക്കലും ഇല്ല.
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (12:22 PM)

Ram

when Jesus alive that time also 90% people not recognized and they called he is ONNAM THARAM........FRAUD............. I think here also same thing happen
X REPORT ABUSE Date 04-11-09 (02:21 PM)

Ram

Sure, you can belive...!!!! don't focushis miracles try to focus his Metaphysics
X REPORT ABUSE Date 04-11-09 (01:28 PM)

prasad

idhiney akkey oru uthram mey ollu.................. ONNAM THARAM........FRAUD................
X REPORT ABUSE Date 05-05-09 (03:43 PM)

Rejee

Unfortunately we have lot of living gods, lack of education, suffering in present life, illness, tension about future and our heritage in such beliefs all lead to some people to follow these gods. If their activities do not create any harm to society or individuals why we have to bother about them. On the contrary if people get some relief from them we can consider they are doing some charity work.
X REPORT ABUSE Date 02-05-08 (02:22 PM)

mayiran

ഇല്ല, ബ്സ്റ്റ് കളളന്‍
X REPORT ABUSE Date 06-03-08 (01:02 PM)

bashi

ഒറിജീനല്‍ കളളന്‍
X REPORT ABUSE Date 05-03-08 (10:35 PM)

mohammedshereef

അല്ല
X REPORT ABUSE Date 05-03-08 (06:45 PM)

shaheed

ഇല്ല, ഒരിക്കലുമില്ല. ദൈവം തീര്ച്ചയായും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം. "ഏകനായിരിക്കണം, അവനെ എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കുകയും അവന്‍ നിരാശ്രയനുമായിരിക്കണം. അവന്‍ ജനിക്കുകയോ ജനിക്കപ്പെടുകയൊ ചെയ്തതായിരിക്കരുത്, അവനെ പോലെ യതൊന്നും ഉണ്ടാവാന്‍ പാടില്ല. ഉറക്കമോ ഊണോ ക്ഷീണമോ ബാധിക്കരുത്. " ഷഹീദ്
X REPORT ABUSE Date 05-03-08 (01:05 PM)

Dev

അല്ല അദേഹം ഒരു മാന്ദ്രികനായിരിക്യാം
X REPORT ABUSE Date 05-03-08 (08:55 AM)

kannan

അതെ അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരം കഴിവുകള്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ എന്‍റ്ഹിനാണ്?
X REPORT ABUSE Date 04-03-08 (01:02 PM)

pramod

First of all we need to define what is "eeswar".
X REPORT ABUSE Date 04-03-08 (09:12 AM)