ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

pratham

പൊലിസിനു ഇതിലെന്തു കാര്യം ? ഇന്ഡ്യന്‍ ഭരണഘടന പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ ഏതു പുരുഷനും സ്ത്രീയ്ക്കും ഒരുമിച്ചു കഴിയാനുള്ള അവകാശം നല്‍കുന്നു. പൊതുജനം കിടപ്പറയുടെ പിന്നാലെ പൊകുന്നതു മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ പൊലിസിനു നാട്ടില്‍ പണിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണൊ ഇതിനു പോകുന്നതു ? കിടപ്പറ റെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന് ആത്മാര്ഥത മറ്റൊരു കര്‍ത്തവ്യത്തിലും പൊലിസ് കാണിക്കാത്തതെന്താണ്‍ ? നമ്മുടെ നികുതിപ്പണം തന്നെയാണ്‍ ഇത്തരം "നേരം പോക്ക്" വഴി പൊലിസ് പാഴാക്കുന്നത് !
X REPORT ABUSE Date 29-12-09 (02:13 PM)

sugathan

ഉന്നിതതാന്‍ മാത്രമല്ല മദ്യപിക്കുന്നത് എല്ലാവരും മദ്യപിക്കും
X REPORT ABUSE Date 22-12-09 (07:22 PM)

Murali

കൊമെഡീയന്‍ Byju കാണിക്കുന്നതു പൊലെ അയാള്‍ കുടിചിരുന്നു!.,..അതു വീഡീയൊ ദ്രിശ്യങളില്‍ വ്യക്തമാണല്ലൊ..പക്ഷെ മെടിക്കല്‍ പരിശൊധന സെക്സ് ഉണ്ഡായിരിന്നൊ എന്നു മാത്രമായിരുന്നതു സംശയജനകം..പക്ഷെ പലരും അയാളെ രക്ഷ പെടുതാന്‍ ശ്രമിചെങ്കിലും നടന്നില്ലാ..കാരണം ജനം..
X REPORT ABUSE Date 22-12-09 (03:15 PM)

adam

i did not notice that kind of action.where did u get this kind of buffering????? u dont have any other job?
X REPORT ABUSE Date 22-12-09 (02:44 PM)

Jeevan

Otherwise what thrill in doing such things..........after all at day time and in Channels only he is Gandhi's follower...........at evening this bastarud shows his charecter
X REPORT ABUSE Date 22-12-09 (11:37 AM)

ayoob

uppu thinnavan vellam kudikkum pullikku kurachu ahangaaram koodudalaaaaaaaaaa
X REPORT ABUSE Date 22-12-09 (12:38 AM)

Patel

what a shame. If he is freaking out let him do. He is not raping anybody. mature physical involvement with consent is not a crime. MUST LEGALIZE>>> otherwise 'people' won't spare you guys...STUPID PEOPLE ALWAYS EYE ON WHAT OTHERS DO. CRIMINALS...will not allow to ENJOY LIFE>
X REPORT ABUSE Date 21-12-09 (11:28 PM)

subair

now he also says conspiracy, all criminals when caught has this word "conspiracy" Even Ma adani says it. If everybody starts doing conspiracy how this people will survive...very bad this conspiracies.. all gentlemen till they caught. if caught they start to say against the system.. the police, CBI, antiterrorist squad...all are doing conspiracy. this peopleare very deccent. onece the Thantriwas caught sameway with one woman. then this Unnithan start saying amudrika lakshanam. by this he said all know the thanthri is womanizer, drunkard..and now what he says.....it is conspiracy. when others mother go mad it is very funny watching.. And could anybody say what crime unnithan did? if a man have affair with one woman who,willigly do act could it be counted as crime...there is a confusion..is this agreed bilateraly or with both parties concent how this become a crime? in our society if others do some act like this the public is against this and they keep eye on others. but if it is done
X REPORT ABUSE Date 21-12-09 (07:21 PM)

kunhaly

manjeriyude kuliril choodakkan vanna unnee,nhan pirakiloode odiyath arenkilum kando
X REPORT ABUSE Date 21-12-09 (06:31 PM)

K.MURALEEDHARAN

PANDU ENNE KURE PARANJATHALE ? ANUBHAVIKOO ????
X REPORT ABUSE Date 21-12-09 (03:46 PM)

NAYANAAAR

ഓന്‍ മറ്റെ പര്‍ട്ടിയുടെ മറ്റ്വനാ.. യെതു.. മറ്റെ പണിക്കാരന്‍!!!
X REPORT ABUSE Date 21-12-09 (03:46 PM)

UMMMACHAN

PLS DO NOT SUSPEND/ SACK HIM.. LET US MAKE HIM NEXT CHIEF MINISTER
X REPORT ABUSE Date 21-12-09 (03:43 PM)

Advani

പേടിക്കെന്ഡാ.......... NICE TO SEE YOU!! WELCOME TO BJP
X REPORT ABUSE Date 21-12-09 (03:38 PM)

muhammad

മധ്യ്പനീയരയ്രഷ്റ്റ്രീയക്കര്‍ക്ക്ഇതൊരുമുന്നരിയിപ്പ്ഇനിയെത്രപെര്‍കുദുങനുന്ദ്പകല്‍മെന്യന്മരുദെപിന്നമ്പുരങല്‍വെലിചെതുവരട്ടെ
X REPORT ABUSE Date 21-12-09 (03:37 PM)

FIROS

nee unnithan alleda valyathan valyathan.. entha oru sadachara prasangam.. Pinarayi Athu Cheythu... Soofiyayil kannunde.. Ippol enthayi.. Ini adutha al Ganesh Kumar
X REPORT ABUSE Date 21-12-09 (03:11 PM)

ഉണ്ണിത്താന്‍

ഉണ്ണിത്താന് അനാശാസ്യം പുല്ലാ. പുല്ല് എന്നു പറഞാല്, പച്ച പുല്ല്! പുലി എത്ര പുല്ലു കണട്താ..... വിട്ടു കൊട്!
X REPORT ABUSE Date 21-12-09 (03:02 PM)

suroor

''മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അനുയായികളാണ് '' എന്നാണല്ലോ കോണ്‍ഗ്രസ്സുകാര്‍ അവകാശപ്പെടാറുള്ളത് ഇത് അബദ്ധത്തില്‍ പരസ്യമായത്, ഇനി പരസ്യമാകാത്തത് എത്ര കാണും?
X REPORT ABUSE Date 21-12-09 (02:53 PM)

abdulatheef

അസ്സലായി ഉന്നിതാന്‍ അസ്സലായി,ഉദുതിറ്റും ഉറ്റുതിറ്റും നില്‍കാത മുന്ദു. മുന്ദുനിങല്‍കാത്യമെ അലര്‍ജിയനല്ലൊ.
X REPORT ABUSE Date 21-12-09 (02:49 PM)

mini

ഒരു റ്റെറ്റ് എല്ലവ്ര്‍ക്കും പറട്ടും, ചന്കെ കിട്ടിയല്‍ ഉമ്മന്‍ ചന്‍റിയം എതു റ്റന്ന് ചെയ്യ്അം.
X REPORT ABUSE Date 21-12-09 (02:31 PM)