ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

indian

ശാസ്താംകോട്ട: തന്നെയും കുടുംബത്തെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാന്‍ സംസ്ഥാന പൊലീസിലെ രണ്ടാം നിരയിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ യജമാനന്മാരും വ്യാജരേഖകള്‍ ഉണ്ടാക്കിയും പച്ചക്കള്ളം പ്രചരിപ്പിച്ചും നടത്തുന്ന ഗൂഢാലോചനയെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അബ്ദുന്നാസിര്‍ മഅ്ദനിയും മക്കളായ ഉമര്‍ മുഖ്ത്താര്‍, സലാഹുദ്ദീന്‍ അയ്യൂബി എന്നിവരും അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയില്‍ നിരാഹാരസമരം നടത്തും. ജനിച്ച മണ്ണില്‍ മനസ്സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം തേടിയും തങ്ങള്‍ കുറ്റവാളികളാണെങ്കില്‍ അത് സംബന്ധിച്ച രേഖകള്‍ പുറത്തുവിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും കൂടിയാണ് സമരം നടത്തുന്നതെന്ന് മക്കള്‍ക്കും മാതാപിതാക്കള്‍ക്കുമൊപ്പം മഅദ്നി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ ആയതിന് ശേഷം സൂഫിയ ബസ് കത്തിക്കല്‍ കേസിലെ പങ്ക് സമ്മതിച്ചതായും ആരോപിതരായവരുമായി ഫോണ്‍വിളി നടത്തിയ കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞതായും ചില മാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്ന വാര്‍ത്ത പച്ചക്കള്ളമാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടെ പടച്ചുവിടുന്ന പച്ചക്കള്ളങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ അതേ ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ സൂഫിയയെ ജയിലില്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച അഭിഭാ
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (03:49 PM)

indian

ശാസ്താംകോട്ട: തന്നെയും കുടുംബത്തെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാന്‍ സംസ്ഥാന പൊലീസിലെ രണ്ടാം നിരയിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ യജമാനന്മാരും വ്യാജരേഖകള്‍ ഉണ്ടാക്കിയും പച്ചക്കള്ളം പ്രചരിപ്പിച്ചും നടത്തുന്ന ഗൂഢാലോചനയെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അബ്ദുന്നാസിര്‍ മഅ്ദനിയും മക്കളായ ഉമര്‍ മുഖ്ത്താര്‍, സലാഹുദ്ദീന്‍ അയ്യൂബി എന്നിവരും അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയില്‍ നിരാഹാരസമരം നടത്തും. ജനിച്ച മണ്ണില്‍ മനസ്സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം തേടിയും തങ്ങള്‍ കുറ്റവാളികളാണെങ്കില്‍ അത് സംബന്ധിച്ച രേഖകള്‍ പുറത്തുവിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും കൂടിയാണ് സമരം നടത്തുന്നതെന്ന് മക്കള്‍ക്കും മാതാപിതാക്കള്‍ക്കുമൊപ്പം മഅദ്നി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ ആയതിന് ശേഷം സൂഫിയ ബസ് കത്തിക്കല്‍ കേസിലെ പങ്ക് സമ്മതിച്ചതായും ആരോപിതരായവരുമായി ഫോണ്‍വിളി നടത്തിയ കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞതായും ചില മാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്ന വാര്‍ത്ത പച്ചക്കള്ളമാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടെ പടച്ചുവിടുന്ന പച്ചക്കള്ളങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ അതേ ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ സൂഫിയയെ ജയിലില്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച അഭിഭാ
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (03:49 PM)

indian

ശാസ്താംകോട്ട: തന്നെയും കുടുംബത്തെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാന്‍ സംസ്ഥാന പൊലീസിലെ രണ്ടാം നിരയിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ യജമാനന്മാരും വ്യാജരേഖകള്‍ ഉണ്ടാക്കിയും പച്ചക്കള്ളം പ്രചരിപ്പിച്ചും നടത്തുന്ന ഗൂഢാലോചനയെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അബ്ദുന്നാസിര്‍ മഅ്ദനിയും മക്കളായ ഉമര്‍ മുഖ്ത്താര്‍, സലാഹുദ്ദീന്‍ അയ്യൂബി എന്നിവരും അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയില്‍ നിരാഹാരസമരം നടത്തും. ജനിച്ച മണ്ണില്‍ മനസ്സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം തേടിയും തങ്ങള്‍ കുറ്റവാളികളാണെങ്കില്‍ അത് സംബന്ധിച്ച രേഖകള്‍ പുറത്തുവിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും കൂടിയാണ് സമരം നടത്തുന്നതെന്ന് മക്കള്‍ക്കും മാതാപിതാക്കള്‍ക്കുമൊപ്പം മഅദ്നി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ ആയതിന് ശേഷം സൂഫിയ ബസ് കത്തിക്കല്‍ കേസിലെ പങ്ക് സമ്മതിച്ചതായും ആരോപിതരായവരുമായി ഫോണ്‍വിളി നടത്തിയ കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞതായും ചില മാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്ന വാര്‍ത്ത പച്ചക്കള്ളമാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടെ പടച്ചുവിടുന്ന പച്ചക്കള്ളങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ അതേ ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ സൂഫിയയെ ജയിലില്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച അഭിഭാ
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (03:49 PM)

indian

ശാസ്താംകോട്ട: തന്നെയും കുടുംബത്തെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാന്‍ സംസ്ഥാന പൊലീസിലെ രണ്ടാം നിരയിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ യജമാനന്മാരും വ്യാജരേഖകള്‍ ഉണ്ടാക്കിയും പച്ചക്കള്ളം പ്രചരിപ്പിച്ചും നടത്തുന്ന ഗൂഢാലോചനയെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അബ്ദുന്നാസിര്‍ മഅ്ദനിയും മക്കളായ ഉമര്‍ മുഖ്ത്താര്‍, സലാഹുദ്ദീന്‍ അയ്യൂബി എന്നിവരും അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയില്‍ നിരാഹാരസമരം നടത്തും. ജനിച്ച മണ്ണില്‍ മനസ്സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം തേടിയും തങ്ങള്‍ കുറ്റവാളികളാണെങ്കില്‍ അത് സംബന്ധിച്ച രേഖകള്‍ പുറത്തുവിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും കൂടിയാണ് സമരം നടത്തുന്നതെന്ന് മക്കള്‍ക്കും മാതാപിതാക്കള്‍ക്കുമൊപ്പം മഅദ്നി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ ആയതിന് ശേഷം സൂഫിയ ബസ് കത്തിക്കല്‍ കേസിലെ പങ്ക് സമ്മതിച്ചതായും ആരോപിതരായവരുമായി ഫോണ്‍വിളി നടത്തിയ കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞതായും ചില മാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്ന വാര്‍ത്ത പച്ചക്കള്ളമാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടെ പടച്ചുവിടുന്ന പച്ചക്കള്ളങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ അതേ ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ സൂഫിയയെ ജയിലില്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച അഭിഭാ
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (03:49 PM)

Madani

മജീദ് പറമ്പായിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ അംഗത്വം -- കെ പി സി സി പ്രെസിഡണ്ടിനെയും ഭാര്യയെയും ഭീകര പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് 10 കൊല്ലം ജയിലിലടക്കണം........................
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (10:41 AM)

Madani

മജീദ് പറമ്പായിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ അംഗത്വം -- കെ പി സി സി പ്രെസിഡണ്ടിനെയും ഭാര്യയെയും ഭീകര പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് 10 കൊല്ലം ജയിലിലടക്കണം........................
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (10:41 AM)