ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

DILJITH MEETHALA OLA

its good we want to belive
X REPORT ABUSE Date 19-02-10 (09:34 PM)

Sathyanarayanan.K

ളെഖനം നന്നയിട്ടുന്റ്റു. ഏന്‍റെ ജനനതിയ്യതി 30.6.1952. ശമയം 12.49 പ്.മ്. ഏന്റ്റെ ഭവിഫലം അരിയുവന്‍ കഴിയുമൊ?
X REPORT ABUSE Date 08-01-10 (10:02 PM)

pokire

നിന്‍റ കരിം പൊകാ
X REPORT ABUSE Date 16-01-10 (05:17 PM)

BAIJU V R

മ്യ്
X REPORT ABUSE Date 02-01-10 (08:01 PM)

Nair

Viswasam Rakshikkete
X REPORT ABUSE Date 29-12-09 (09:15 AM)

vidya

വട്ട് കേസ്. അല്ലാതെ എന്ത് പറയും..
X REPORT ABUSE Date 28-12-09 (01:08 PM)

vinod

വലരെ നല്ലതനെ
X REPORT ABUSE Date 28-12-09 (10:37 AM)

narayanan

അത് തെറ്റ്
X REPORT ABUSE Date 20-12-09 (05:35 AM)

Maya

may be truth. any way i follow this. thanks fengshui
X REPORT ABUSE Date 19-12-09 (12:36 PM)

Roy

ഒരു തുള്ളി നിസ്സാരം ആയിരിക്കാം, പല തുള്ളി പെരുവെള്ളമായിവരുമെന്ന് അറിയുന്നവര്‍ക്ക് ഇവയുടെ പ്രയോഗികത അറിയാം
X REPORT ABUSE Date 17-12-09 (09:48 AM)

kailas

കലിയാക്കാന്‍ വരട്ടെ സുഹ്രിതെ ചിലപ്പൊല്‍ കുരെയൊക്കെ സത്യമാകും
X REPORT ABUSE Date 15-12-09 (11:03 AM)

Govind

ഇത് അന്ധവിശ്വാസം കൂടുതല്‍ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാകുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (03:33 PM)

silan

ചൈനയിലെ മണ്ടന്മാര്‍.......... ഹ ഹ..... അവന്‍റെ ഒരു ഫെങ്ഷൂയി.......
X REPORT ABUSE Date 13-12-09 (11:14 PM)

Govind

അതുതന്നെ
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (03:33 PM)