ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ARUN P MOHAN

അവരും നല്ല രീതിയില്‍ ജീവ കാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്,പക്ഷെ അതൊന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ചെയ്യാന്‍ ആളില്ല. പിന്നെ നാളെ നമ്മളില്‍ ഒരുവന്‍ ഇത് പോലെ പണക്കാരന്‍ ആയാലും ഇത് പോലെ ആഡംബര വാഹനങ്ങളൊക്കെ വേടിക്കും..ഇപ്പൊ കയ്യില്‍ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് വേധാന്ധം പറയാം അല്ലെ? :P
X REPORT ABUSE Date 18-03-10 (05:56 PM)

Majeed VP

So let thesefilm stars spend lavishlyand enjoy their easyily earned black money. And let the poor guys run after food. Great India. Vandematharam
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (11:57 AM)

ARUN P MOHAN

അവരും നല്ല രീതിയില്‍ ജീവ കാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്,പക്ഷെ അതൊന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ചെയ്യാന്‍ ആളില്ല. പിന്നെ നാളെ നമ്മളില്‍ ഒരുവന്‍ ഇത് പോലെ പണക്കാരന്‍ ആയാലും ഇത് പോലെ ആഡംബര വാഹനങ്ങളൊക്കെ വേടിക്കും..ഇപ്പൊ കയ്യില്‍ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് വേധാന്ധം പറയാം അല്ലെ? :P
X REPORT ABUSE Date 18-03-10 (05:57 PM)

silan

ഒരു പറക്കും തളിക..... ജനങ്ങളെ കറക്കും തളിക......
X REPORT ABUSE Date 13-12-09 (11:10 PM)

suroor

സിനിമയില്‍ നിന്ന് ഔട്ട് ആയാല്‍ റൂട്ടിലോടി ജീവിക്കാമല്ലോ.
X REPORT ABUSE Date 13-12-09 (07:57 PM)

sameer illikkal

എവനൊക്കെയ് അരാആആആആആആആആആആആആആആആആആആആആഅ ബസു വാങാന്‍
X REPORT ABUSE Date 13-12-09 (07:27 PM)

malayali

കിളി ഉണ്ടോ കിളി....... ഹഹഹഹഹഹ
X REPORT ABUSE Date 13-12-09 (07:03 PM)

Shibu

പോകാന്‍ പറ ..... കോപ്പ്!!! നമ്മുഡെ അചുമാമന്‍ ഇവിടേ ജെസിബി ആയിട്ട് നടക്കുപോള്‍ ആണോ ഒരു പീറ ബസ്...
X REPORT ABUSE Date 13-12-09 (03:12 PM)

ShArOOkh kHAN

oru conductore kooodi post cheydu koode...........??????/
X REPORT ABUSE Date 13-12-09 (01:32 PM)