ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

AMEEN

ഈ പ്രവജനക്കാരന്‍ ഇനി ഇങ്ങേര്‍ക്ക് എന്തു സംബവിക്കും എന്നും കൂടി പറയട്ടെ.
X REPORT ABUSE Date 20-08-10 (08:43 PM)

sajeer

ആര് അഭിപ്രായം പറഞാലും അയാള്‍ക്കുള്ളത് അയാള്‍ക് തന്നെ കിട്ടും.അതിനെന്തു പ്രവചനം.
X REPORT ABUSE Date 13-02-10 (11:35 AM)

manu

All your observations are based on current news.Any man with common sense and upto date knowledge about current affairs can give this kind of predictions. There is no need of astrology or something like it.
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (08:33 PM)

Advani

ഒരഭിപ്രായം പരയാന്‍ തക്ക റ്റൊപിക് ആണോ ഇതു... നിനക്കൊന്നും വേറെ പണി ഇല്ലെ കൊപ്പന്മാരെ...
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (07:02 PM)

JOSE WARGHESE

He is one of the most imp. teriest............
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (04:59 PM)

shiny

who said? you dont know thats why u say this type
X REPORT ABUSE Date 05-11-10 (10:30 AM)

salu

വിതചതു കൊയ്യും വിന്നസ്സകാലീ വിവരിതബുദ്ധി സലു ചെന്നൈ
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (02:14 PM)

joy

Are you a God to foretell the future of fellowmen ? stop this nonsense and misleading people. Do not mislead and make people superstitious. You must accept that you are an ordinary human being; otherwise please go and live in heaven with gods. thank you
X REPORT ABUSE Date 13-12-09 (08:49 PM)

Abbas

What a hell prediction is this--------last week u predicted that Srishanth is having good time now--------ha ha ha-------Hez having good time in Hospital-----------Shame on U
X REPORT ABUSE Date 13-12-09 (02:29 PM)

babu

madani mariyittilla, ithu verum attintholaninga chennayanu
X REPORT ABUSE Date 13-12-09 (05:14 AM)

sindu

ലസ്റ്റ് വീക് യൌ റ്റൊല്‍ദ് സ്രിസന്ത് ഇസ് ഹവിങ് വെര്യ് ഗൂദ് റ്റിമെ അന്ദ് നൊവ് ഹെ ഇസ് അഫ്ഫെക്റ്റെദ് ബ്യ് പപന്തി പനി ഇ തിങ്ക് യൌര്‍ പ്രെദിക്റ്റിഒന്‍ ഇസ് നൊറ്റ് ബെലിഎവബ്ലെ
X REPORT ABUSE Date 12-12-09 (08:03 PM)

Majeed VP

Glad to learn this fate.Those who promote Hate should be hunted by Hate.His time is up,and let him go to jail with sufiya, as they have to perish in jail .Jai Bharat , and Vandematharam
X REPORT ABUSE Date 12-12-09 (12:29 PM)

janam

എതു ജ്യൊത്സനാ മൊനെ നീ
X REPORT ABUSE Date 12-12-09 (12:17 PM)

jayan kmr kuwait

ഈ റ്റ്രെന്‍റ് മാറ്റനം. വാര്‍തകല്‍ നൊകി പ്രവചികുന്ന, ഇതു എതു കുഞിനും അരിയാം.ജ്യൊതിഷതെ അവഹെലികരുതു പ്ലീസ്.
X REPORT ABUSE Date 12-12-09 (09:21 AM)

aneesh

hees tararaist
X REPORT ABUSE Date 12-12-09 (08:31 AM)

sreelatha

ഒരാളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മൊശമായ വാര്‍ത്ത വന്നാല്‍ അപ്പൊള്‍ ജ്യൊതിഷം പറയും അയാള്‍ക്ക് കഷ്ടകാലം . നല്ലവാര്‍ത്തകള്‍ വരുമ്പൊള്‍ നല്ലകാലം . ഈ വാര്‍ത്തകള്‍ വരുന്നതിനുമുമ്പൊന്നും യാതൊരു പ്രെഡിക്ഷനും കാണുകയുമില്ല. പ്രെഡിക്ഷന്‍ എന്നത് എല്ലവരും അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ വാര്‍ത്ത പറയുന്നതല്ലല്ലൊ.
X REPORT ABUSE Date 11-12-09 (05:54 PM)

aindr

നിനെ അരെങ്കിലും കലിചു പൊലിചല്‍ അവന്‍റെ പലിന്‍റെ രുചി നിനക്ക് ഒര്‍കതെ പരയന്‍ പ്ട്ടുമൊ
X REPORT ABUSE Date 05-11-11 (08:46 PM)

manoj

why web dunia is publishing astro prediction of third right terrorists. you are the one giving them extra milege. dnt report anything about these b**l s**t people. let them die with their own cruz. Media should cover other articles
X REPORT ABUSE Date 11-12-09 (12:51 PM)

manoj

why web dunia is publishing astro prediction of third right terrorists. you are the one giving them extra milege. dnt report anything about these b**l s**t people. let them die with their own cruz. Media should cover other articles
X REPORT ABUSE Date 11-12-09 (12:51 PM)

Kuttiali

പണ്ട് കലാപങ്ങള്‍ തുടങ്ങിവെച്ച നാളുകളില്‍ മൂപ്പര്‍ക്ക് നല്ല കാലമായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ പുണ്യാളനായപ്പോള്‍ കഷ്ടകാലമായി. മൂലം നാളായതിനാല്‍ മൂലത്തില്‍ ഒരു ശുക്ലഹോമം വിജയേട്ടനെക്കൊണ്ട് നടത്തിക്കാം എന്ന് കരുതിയതാണ്‌. അതും ചീറ്റി.
X REPORT ABUSE Date 11-12-09 (12:32 PM)

mercury

aa പൂരി മൊന്‍റെ adutha kaalu vetti maattanam
X REPORT ABUSE Date 11-12-09 (12:34 AM)

sodium

ഈ അഭിപ്രായം എഴുതിയവന്‍റെ വീട്ടില്‍ പൊയി അവന്‍റെ അപ്പന്‍റെ 2 കാലും വെട്ടിമാറ്റട്ടെ. ഇങനെയൊരു മകനെ ജനിപ്പിചദിനു.ആരൊപനങല്‍ ഇന്ന് എന്ന്ല്ല് എന്നും മുസ്ലിമിന്‍റെ കൂെട് പിരപ്പാന്‍. ചിലദ് സത്യമാവാം,ചിലദ് അപവാദമാവാം.ലൊകത്ത് എവിദെയും മുസ്ലിമിനെ നഷിപ്പിക്കാന്‍ സ്രമിക്കുന്നദ് കൊന്ദാനു മുസ്ലിം തീവ്ര്വാദിയാവെന്ദി വരുന്നദ്.
X REPORT ABUSE Date 11-12-09 (09:37 AM)