ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

sam

mr kunjumon dont accuse our minister if u have no mony to have egg and milk you can ask to minister that is the solutition
X REPORT ABUSE Date 26-02-08 (12:59 PM)

Vinod

ബെസ്റ്റ് കണ്ണാ ബെസ്റ്റ്........
X REPORT ABUSE Date 27-12-07 (10:06 AM)

Sijosh

അങ്ങേര്‍ക്ക് അതൊക്കെ പറയാം, നമ്മള്‍ പാവങ്ങള്‍ കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയുമൊക്കെയേ കഴിക്കാനുള്ള നിവ‍ൃത്തിയുള്ളൂ.
X REPORT ABUSE Date 10-12-07 (02:14 PM)

k.nair

ഇനി ഇലകല്‍ പരിചു കഴിക്കന്‍ പരയും.
X REPORT ABUSE Date 08-12-07 (02:32 PM)

Kunjumon-Muscat

I think minister is not a keralite. he is not fiit for a minister. he abuse the peoples.
X REPORT ABUSE Date 08-12-07 (03:06 PM)

Mani

ഇലകല്‍ പരിചു കയിചല്‍ നല്ല സൊദന ഉന്ദവും
X REPORT ABUSE Date 13-12-07 (05:16 PM)

jananaki

സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങുന്നത് ശീലമാക്കണമെന്ന് പറയാഞ്ഞത് ഭാഗ്യം
X REPORT ABUSE Date 08-12-07 (08:33 AM)

DILEEP

DILEEP SINGAPORE WHAT HE SAY WHAT HE MENING IT ...... SOME NEWS PAPPER HOW WRITTE WE CANOT BELIVE THATE
X REPORT ABUSE Date 09-12-07 (06:48 AM)