ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

yahova

ബി ജെ പി യുടെ നിലപാട് സംഘപരിവാരത്തിന് മാത്രമേ ശരിയാകൂ. മതേതരവാദികള്‍ക്ക് അവരുടെ നിലപാടിനോട് 100% യോജിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.
X REPORT ABUSE Date 07-12-09 (10:29 PM)