ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

sakeer

ഇത്തരത്തിലുള്ള തിന്മക്കെതിരേ ഭരണകൂടം നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കില്‍ , ജനം തിന്മക്കെതിരേ പൊരുതാനിറങ്ങും. അതിന് ഇടവരുത്താതിരിക്കുന്നത് ഭരണകൂടത്തിന് നന്ന്.
X REPORT ABUSE Date 05-12-09 (01:39 PM)