ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

baiju

ഷ്രീനി വഅസ്നു എതിരെ ധരാലം പരഅതി ഉന്റ്റു തുല്ലിയ മയതു അതു കൊന്ദു കഴ്പുന്ദു
X REPORT ABUSE Date 02-02-10 (02:51 PM)

X REPORT ABUSE Date 30-12-09 (10:59 PM)

Mammooty

Njan nadodikkattil abhinaykkam pakshey mudi pathi brown cheyyanam.minimum 30 sunglass venam,Nalla thilangana vella manja pacha chokappu niramulla dress venam,parayan malayalathintey vikrithamaya formo,allenkil vere bhashayil malayalam vallapozhum mathram ee uzhunnu vada chammathiyil mukkum poley parayikkanam ellathinteyum koodey sreenikku pakaram Sarathkumarum venam avantey kidilam abhinayavum entey Fancy dress competionum koodey aavumbol padam chilappom hittavan chanceundu,illa Sarathkumar ullathu kondu enthayalum hittavum,Kandilley pazhasssiraja hittayathu.Plss enney edukkuvoo njan abhinayikkanum nokkam.
X REPORT ABUSE Date 24-12-09 (12:43 PM)

bashi

ഷ്ദ്ദ്ക്നു ലലിനു മല്ലഥാ അര്‍ക്കാ അദിനു കയിയുക
X REPORT ABUSE Date 07-12-09 (07:36 PM)

vipincf

ഒരു കഴബും ഇല്ല ഇതു മമൂറ്റ്യിയെ കൊന്ദു അബിനയിപിചല്‍ നന്നവും
X REPORT ABUSE Date 07-12-09 (01:49 PM)

xavier

ലാലിനെ മമ്മൂട്ടിയും കോക്കസും കൂടി ഒതുക്കിയല്ലൊ>.. ഇനി സ്റീനി കൂടിയെ ഉള്ളു...ഇനി എത്രകാലം.. കഴിഞാലും...എത്ര തേജോവധം നടത്തിയാലും.... മോഹന്‍ ലാല്‍...30 വര്‍ഷങള്‍..കൊണ്ടൊണ്ടാക്കിയ.. അഭൈനയത്തിന്‍റെ ഒരു പര്‍ വം...മായ്ചു കളയാന്‍.. കഴിയില്ല...ഇനി അദ്ദെഹത്തിനു...ആരും പടം.. കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും...പ്ലീസ് ലാല്‍ സിര്‍,,വര്‍ഷത്തില്‍.. ഒരു പടം മതി...നല്ലതാണെങ്കില്‍ മാത്രം...
X REPORT ABUSE Date 04-12-09 (09:10 PM)

xavier

ലാലിനെ മമ്മൂട്ടിയും കോക്കസും കൂടി ഒതുക്കിയല്ലൊ>.. ഇനി സ്റീനി കൂടിയെ ഉള്ളു...ഇനി എത്രകാലം.. കഴിഞാലും...എത്ര തേജോവധം നടത്തിയാലും.... മോഹന്‍ ലാല്‍...30 വര്‍ഷങള്‍..കൊണ്ടൊണ്ടാക്കിയ.. അഭൈനയത്തിന്‍റെ ഒരു പര്‍ വം...മായ്ചു കളയാന്‍.. കഴിയില്ല...ഇനി അദ്ദെഹത്തിനു...ആരും പടം.. കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും...പ്ലീസ് ലാല്‍ സിര്‍,,വര്‍ഷത്തില്‍.. ഒരു പടം മതി...നല്ലതാണെങ്കില്‍ മാത്രം...
X REPORT ABUSE Date 04-12-09 (09:10 PM)

xavier

ലാലിനെ മമ്മൂട്ടിയും കോക്കസും കൂടി ഒതുക്കിയല്ലൊ>.. ഇനി സ്റീനി കൂടിയെ ഉള്ളു...ഇനി എത്രകാലം.. കഴിഞാലും...എത്ര തേജോവധം നടത്തിയാലും.... മോഹന്‍ ലാല്‍...30 വര്‍ഷങള്‍..കൊണ്ടൊണ്ടാക്കിയ.. അഭൈനയത്തിന്‍റെ ഒരു പര്‍ വം...മായ്ചു കളയാന്‍.. കഴിയില്ല...ഇനി അദ്ദെഹത്തിനു...ആരും പടം.. കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും...പ്ലീസ് ലാല്‍ സിര്‍,,വര്‍ഷത്തില്‍.. ഒരു പടം മതി...നല്ലതാണെങ്കില്‍ മാത്രം...
X REPORT ABUSE Date 04-12-09 (09:10 PM)

xavier

ലാലിനെ മമ്മൂട്ടിയും കോക്കസും കൂടി ഒതുക്കിയല്ലൊ>.. ഇനി സ്റീനി കൂടിയെ ഉള്ളു...ഇനി എത്രകാലം.. കഴിഞാലും...എത്ര തേജോവധം നടത്തിയാലും.... മോഹന്‍ ലാല്‍...30 വര്‍ഷങള്‍..കൊണ്ടൊണ്ടാക്കിയ.. അഭൈനയത്തിന്‍റെ ഒരു പര്‍ വം...മായ്ചു കളയാന്‍.. കഴിയില്ല...ഇനി അദ്ദെഹത്തിനു...ആരും പടം.. കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും...പ്ലീസ് ലാല്‍ സിര്‍,,വര്‍ഷത്തില്‍.. ഒരു പടം മതി...നല്ലതാണെങ്കില്‍ മാത്രം...
X REPORT ABUSE Date 04-12-09 (09:10 PM)

xavier

ലാലിനെ മമ്മൂട്ടിയും കോക്കസും കൂടി ഒതുക്കിയല്ലൊ>.. ഇനി സ്റീനി കൂടിയെ ഉള്ളു...ഇനി എത്രകാലം.. കഴിഞാലും...എത്ര തേജോവധം നടത്തിയാലും.... മോഹന്‍ ലാല്‍...30 വര്‍ഷങള്‍..കൊണ്ടൊണ്ടാക്കിയ.. അഭൈനയത്തിന്‍റെ ഒരു പര്‍ വം...മായ്ചു കളയാന്‍.. കഴിയില്ല...ഇനി അദ്ദെഹത്തിനു...ആരും പടം.. കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും...പ്ലീസ് ലാല്‍ സിര്‍,,വര്‍ഷത്തില്‍.. ഒരു പടം മതി...നല്ലതാണെങ്കില്‍ മാത്രം...
X REPORT ABUSE Date 04-12-09 (09:10 PM)

xavier

ലാലിനെ മമ്മൂട്ടിയും കോക്കസും കൂടി ഒതുക്കിയല്ലൊ>.. ഇനി സ്റീനി കൂടിയെ ഉള്ളു...ഇനി എത്രകാലം.. കഴിഞാലും...എത്ര തേജോവധം നടത്തിയാലും.... മോഹന്‍ ലാല്‍...30 വര്‍ഷങള്‍..കൊണ്ടൊണ്ടാക്കിയ.. അഭൈനയത്തിന്‍റെ ഒരു പര്‍ വം...മായ്ചു കളയാന്‍.. കഴിയില്ല...ഇനി അദ്ദെഹത്തിനു...ആരും പടം.. കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും...പ്ലീസ് ലാല്‍ സിര്‍,,വര്‍ഷത്തില്‍.. ഒരു പടം മതി...നല്ലതാണെങ്കില്‍ മാത്രം...
X REPORT ABUSE Date 04-12-09 (09:10 PM)

puli

levan siddiq puliyaanu kettaaaaaaaaaaaaa hihi
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (03:42 PM)

k.A.K.Pillai

ണൊ, ണൊറ്റ് അറ്റ് അല്ല്. ശ്രിനിവസന്‍ ഇസ് അ വെര്യ് കപബ്ലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വ്രിറ്റെര്‍. ശറ്റ്യന്‍ + സ്രിനിവസന്‍ = വെര്യ് ഗൂദ് സിനെമ.
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (01:54 PM)

Sreekumar

സ്റ്റോറി സിദ്ദിക് ലാലിന്‍റെതാകാം പക്ഷെ ഡയലോഗ് ശ്രീനി എഴുതിയതാവണം സിദ്ദിക്ക് ലാലിന്‍റെ പ്റത്യേകത ആയ അവസാനത്തെ കൂട്ടക്കുഴപ്പം ആളുമ്ആറി അടിക്കുന്നത് ഒക്കെ എടുത്തു കാണും പക്ഷെ മദ്രാസ് ജീവിതം ആദ്യ ഭാഗംഒക്കെ ശ്രീനിവാസന്‍റെ തന്നെ അനുഭവങ്ങള്‍ ആയിരിക്കും തിലകന്‍റെ കോമഡി ഒക്കെ ശ്റീനിക്കു മാത്റമെ രചിക്കന്‍ പറ്റു തിലകനെ സിദ്ദിക് ലാല്‍ കാര്യ്മായി ഉപയോഗിച്ച്ട്ടെ ഇല്ലല്ലോ പിന്നീടും
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (01:19 PM)

Neelan

ശ്റീനി വൈലിയ കള്ളന്‍ ആണ്‌. അവനെ കൊല്ലണം
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (11:46 AM)

manu

ഞാനും ആദ്യമൊന്നും ഈ കാര്യം വിഷ്വസിചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ അദുത നാലുകല്‍ എനിക്കു സിനിമയുമായി ബന്ദപ്പെദാന്‍ അവസരം കിട്ടി. എന്‍റെ കൂട്ടുകാരന്‍ ഒരു കധാക്രുതാനു. അവനൊദൊപ്പം പലരെയും കാനന്‍ അവസരം കിട്ടി. സ്രീനിയെക്കൊന്ദു തിരക്കധ എജുതിക്കന്‍ അവന്‍ ആഗ്രഹിചു. ഈ കാര്യം കെട്ടപ്പൊല്‍ ഫിലിം ഫീല്‍ദിലെ പലരും പരയുന്നതു അബദ്ദം കാനിക്കരുതു എന്നാനു. കാര്യം കധ പരഞു കജിഞാല്‍ അയാല്‍ പരയുമത്രെ ഈ കധ കൊല്ലില്ല എന്നു. എന്നിട്ടു നമ്മല്‍ അരിയാതെ രൂപമാറ്റം വരുതി സൊന്തം പെരില്‍ ഇരക്കുമത്രെ. പല ഇദങലില്‍ നിന്നും നല്ല അഭിപ്രായമല്ല കെട്ടതു. അതും ഇതും കൂട്ടി വായിചാല്‍ സിദ്ദീക് പരയുന്നതു ഷരിയാനു എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. by [email protected] ..
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (11:10 AM)

ullas

i think siddiq is trying to get cheap publicity. we did not except this from siddiq.
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (09:55 AM)

narad

അതു ഒരു യഥാര്‍ഥ ശ്രീനി കഥ ആ ണു. അതില്‍ സിദ്ധിഖ് ലാലിനു കാര്യമില്ല. അല്ലെങ്കിലും ആ സിനിമ കണ്ടാല്‍ ആരും അതു ശ്രീനിയുടെ കഥ അല്ല എന്നു പറയില്ല. സത്യന്‍ അന്തിക്കാടിനെ ഇതില്‍ അവിശ്വസിക്കണ്ട കാര്യമില്ല.
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (09:06 AM)

teekay

കുനിഞു നിന്നാല്‍ സാധനം അദ്ദിചു mattunna kalmaalle.. എതു നടക്കും
X REPORT ABUSE Date 02-12-09 (12:01 AM)