ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

kettavan

ശാപം സീമനു ശാപം കിട്ടി
X REPORT ABUSE Date 05-03-10 (04:49 PM)

SUBHASH

YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
X REPORT ABUSE Date 08-12-09 (06:04 PM)

prajes

VIJAYINU ELLAVIDHA BHAVANGALUM NERUNU.....WAITING FOR U R NEW FILM "VETTAIKKARAN"..............VIJAY IS THE BEST ACTOR IN TAMIL FILM INDUSTRY.....
X REPORT ABUSE Date 29-11-09 (01:24 PM)

നിധിന്‍

എന്‍റെ ഭഗവാനെ...................
X REPORT ABUSE Date 29-11-09 (10:17 AM)

renju

ഇതൊക്കെ കെട്ടിട്ടു എനിക്ക് കൊപം വരുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 28-11-09 (05:45 PM)