ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

moderator

പണ്ട് സഖാക്കന്‍മാ‍ര്‍ ഒളിവില്‍ കിടാക്കുമ്പോളുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് അവിടെയുള്ള പെണ്‍പിള്ളേരെ പണ്ണാം എന്നുള്ളതാണ്, ഇപ്പോള്‍ അത് പാര്‍ട്ടി കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സേഫ് ആയി ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം. ഡിഫിക്കരെ എന്താ ആരും വിമര്‍ശിക്കാന്‍ പാടില്ല എന്നുണ്ടോ? അല്ലേല്‍ സുകുമാര്‍ അഴീക്കോടിനെപ്പോലെ സഖാക്കളുടേ അഅണ്ടി ഊമ്പിക്കൊടുക്കണം, അതിനു സക്കറിയ നിന്നില്ല അത്രമാത്രം
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (12:26 PM)

big moderator

ഒളിവില്‍ കിടാക്കുമ്പോളു നിന്‍റെ അമ്മയെ പണ്ണയൊ
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (01:00 PM)

john

ഹ.ഹ.ഹ ‍ഹ..ഇ‍ങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രിമാര്‍ന്ത് ഉള്ളതു കാരണം ഇനി മലയാളത്തില്‍ കോമഡി പടങ്ങള് ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിലെ
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (03:39 AM)