ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

vishnu

Pinney kamalhassan 10 role abhinayachapol{athum 10 role orey samayam abinayichu kanicha deivavum alla} universal hero aavamenkil,athilum ethtrayo sakthamaya kathapathrangaley avatharipichu settil Manirathnam adakkamulla Indiayiley munthiyathennu Janam avakashapedunnu technicianmarey sthabdarakkinirthya Mohanlal enna malayalathintey mahanadanu oru abiyudeyo viswakolam nadan mammoottiyudeyo kaiyoppitta sammathapathravum tholinja abhipraya certificatum onnum venda,Pakaram athu swayam ezhuthicherkkan Deivam kodutha abhinaya sidhiyudey sooryaprabhayulla varam mathram mathi lalinu- kettoda kopey.
X REPORT ABUSE Date 10-12-09 (10:30 PM)

Abi

how he become universal Hero
X REPORT ABUSE Date 28-11-09 (07:06 AM)

jithin

നൊ കമന്‍റ്
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (02:46 PM)

prithviraj

മോഹന്‍ ലാല്‍ അഭിനയത്തില്‍ എന്നോളം വരില്ല.....
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (02:45 PM)

stefen

LAL YOU ARE GREATEST ACTOR,NO DOUBT,WHETHER YOU DO NOT GETTING ... GOOD ROLES in future due to CASTISM AND POLITICS...
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (02:22 PM)

chidambaram

മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ വേഷങളൂടേ വ്യത്യസ്തത നോക്കു... ഓരോന്നു മാത്രം പറയുന്നു... റൊമാന്സ്-----താളവട്ടം,,, ഹാസ്യം------ചിത്രം,,,,, ആക്ഷന്‍------രാജാവിന്‍റെ മകന്‍,ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്...., ദുഖം‍‍‍------സദയം,തന്മാത്ര,ഭ്രമരം..., സംഗീതം----ഭരതം,കമലദളം,.... ഡാന്സ്------കമലദളം,വാനപ്രസ്തം, ചരിത്രം---രാജശില്‍പി,കര്‍ണന്‍.... രാഷ്ടീയം-----ലാല്‍സലാം.... ഡിപ്രെസ്സ്-----ഇവിടെ എല്ലാവര്‍ക്കും സുഖം,ഉത്സവപ്പിട്ടെന്നു,... നാചുറല്‍....കിരീടം,സ്പടികം... ...കുട്ടികളോടൊത്ത്----ഉണ്ണികളേഒരു കത പറയാം,മിന്നാരം,,,, രാജ്യസ്നെഹം....കുരുക്ഷെത്രാ,കീര്‍ത്തിചക്ര.. പോലിസ്....മുഖം,ബാബാകല്യാണി..... ഉദ്യൊഗസ്തന്‍....പക്ഷെ....ഇനി തീരുന്നില്ല.....,ആരൊക്കെ അദ്ദെഹത്തെ തീര്‍ക്കാന്‍ നൊക്കിയാലും....ഈ കതാപാത്രങളെയൊന്നും... ഇനി കോല്ലാന്‍ പറ്റില്ല...ഇനി ഒരു നല്ല കതാപാത്രം... പോലും അദ്ദെഹത്തിനു ആരും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (11:59 AM)

MOHAN LAL

ഇനി കഴിഞ കാലെതെ കുറിച്ച് ഇങനെ അയവിറക്കി കഴിയാനാകും വിധി അങനെയെങ്കിലും ഞാന്‍ ഇപ്പൊഴും ജീവിചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ജനങളറിയട്ടേ..................ഇനിയും ഇങനെയൊക്കെ ഇടക്കിടക് തട്ടീ വിട്ടേക്കണെ അനിയാ........വയറ്റ്പിഴപ്പല്ലെ.............പൊറൊട്ട കചവടവും മസാല്‍ കചവടമൊക്കെ എന്‍റെ പടങളേ പൊലെ ട്ടേ.........ട്ടേ...... ന്ന് പൊട്ടൂകയല്ലെ.....ഇനി വര്‍ഗീയത വിറ്റ് കളിക്കുന്ന വിഡ്ഡീകളായ കുറചു ആരാധകരു മാത്രമാണു രക്ഷ ശംഭൊ മഹാദെവാ.......
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (11:56 PM)

raj

“മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും കഥാപാത്രത്തെ ഞാന്‍ മോഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. വടക്കന്‍ വീരഗാഥയിലെയും പഴശ്ശിരാജയിലെയുമൊന്നും റോളുകള്‍ എനിക്കു ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല. ചെയ്താല്‍, മമ്മൂട്ടി ചെയ്ത അത്ര നന്നാവുകയുമില്ല” - മോഹന്‍ലാല്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (09:49 PM)

chidambaram

മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ വേഷങളൂടേ വ്യത്യസ്തത നോക്കു... ഓരോന്നു മാത്രം പറയുന്നു... റൊമാന്സ്-----താളവട്ടം,,, ഹാസ്യം------ചിത്രം,,,,, ആക്ഷന്‍------രാജാവിന്‍റെ മകന്‍,ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്...., ദുഖം‍‍‍------സദയം,തന്മാത്ര,ഭ്രമരം..., സംഗീതം----ഭരതം,കമലദളം,.... ഡാന്സ്------കമലദളം,വാനപ്രസ്തം, ചരിത്രം---രാജശില്‍പി,കര്‍ണന്‍.... രാഷ്ടീയം-----ലാല്‍സലാം.... ഡിപ്രെസ്സ്-----ഇവിടെ എല്ലാവര്‍ക്കും സുഖം,ഉത്സവപ്പിട്ടെന്നു,... നാചുറല്‍....കിരീടം,സ്പടികം... ...കുട്ടികളോടൊത്ത്----ഉണ്ണികളേഒരു കത പറയാം,മിന്നാരം,,,, രാജ്യസ്നെഹം....കുരുക്ഷെത്രാ,കീര്‍ത്തിചക്ര.. പോലിസ്....മുഖം,ബാബാകല്യാണി..... ഉദ്യൊഗസ്തന്‍....പക്ഷെ....ഇനി തീരുന്നില്ല.....,ആരൊക്കെ അദ്ദെഹത്തെ തീര്‍ക്കാന്‍ നൊക്കിയാലും....ഈ കതാപാത്രങളെയൊന്നും... ഇനി കോല്ലാന്‍ പറ്റില്ല...ഇനി ഒരു നല്ല കതാപാത്രം... പോലും അദ്ദെഹത്തിനു ആരും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (11:59 AM)

raj

“മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും കഥാപാത്രത്തെ ഞാന്‍ മോഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. വടക്കന്‍ വീരഗാഥയിലെയും പഴശ്ശിരാജയിലെയുമൊന്നും റോളുകള്‍ എനിക്കു ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല. ചെയ്താല്‍, മമ്മൂട്ടി ചെയ്ത അത്ര നന്നാവുകയുമില്ല” - മോഹന്‍ലാല്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (09:48 PM)

chidambaram

മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ വേഷങളൂടേ വ്യത്യസ്തത നോക്കു... ഓരോന്നു മാത്രം പറയുന്നു... റൊമാന്സ്-----താളവട്ടം,,, ഹാസ്യം------ചിത്രം,,,,, ആക്ഷന്‍------രാജാവിന്‍റെ മകന്‍,ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്...., ദുഖം‍‍‍------സദയം,തന്മാത്ര,ഭ്രമരം..., സംഗീതം----ഭരതം,കമലദളം,.... ഡാന്സ്------കമലദളം,വാനപ്രസ്തം, ചരിത്രം---രാജശില്‍പി,കര്‍ണന്‍.... രാഷ്ടീയം-----ലാല്‍സലാം.... ഡിപ്രെസ്സ്-----ഇവിടെ എല്ലാവര്‍ക്കും സുഖം,ഉത്സവപ്പിട്ടെന്നു,... നാചുറല്‍....കിരീടം,സ്പടികം... ...കുട്ടികളോടൊത്ത്----ഉണ്ണികളേഒരു കത പറയാം,മിന്നാരം,,,, രാജ്യസ്നെഹം....കുരുക്ഷെത്രാ,കീര്‍ത്തിചക്ര.. പോലിസ്....മുഖം,ബാബാകല്യാണി..... ഉദ്യൊഗസ്തന്‍....പക്ഷെ....ഇനി തീരുന്നില്ല.....,ആരൊക്കെ അദ്ദെഹത്തെ തീര്‍ക്കാന്‍ നൊക്കിയാലും....ഈ കതാപാത്രങളെയൊന്നും... ഇനി കോല്ലാന്‍ പറ്റില്ല...ഇനി ഒരു നല്ല കതാപാത്രം... പോലും അദ്ദെഹത്തിനു ആരും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (11:59 AM)

MOHAN LAL

ഇനി കഴിഞ കാലെതെ കുറിച്ച് ഇങനെ അയവിറക്കി കഴിയാനാകും വിധി അങനെയെങ്കിലും ഞാന്‍ ഇപ്പൊഴും ജീവിചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ജനങളറിയട്ടേ..................ഇനിയും ഇങനെയൊക്കെ ഇടക്കിടക് തട്ടീ വിട്ടേക്കണെ അനിയാ........വയറ്റ്പിഴപ്പല്ലെ.............പൊറൊട്ട കചവടവും മസാല്‍ കചവടമൊക്കെ എന്‍റെ പടങളേ പൊലെ ട്ടേ.........ട്ടേ...... ന്ന് പൊട്ടൂകയല്ലെ.....ഇനി വര്‍ഗീയത വിറ്റ് കളിക്കുന്ന വിഡ്ഡീകളായ കുറചു ആരാധകരു മാത്രമാണു രക്ഷ ശംഭൊ മഹാദെവാ.......
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (11:57 PM)

chidambaram

മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ വേഷങളൂടേ വ്യത്യസ്തത നോക്കു... ഓരോന്നു മാത്രം പറയുന്നു... റൊമാന്സ്-----താളവട്ടം,,, ഹാസ്യം------ചിത്രം,,,,, ആക്ഷന്‍------രാജാവിന്‍റെ മകന്‍,ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്...., ദുഖം‍‍‍------സദയം,തന്മാത്ര,ഭ്രമരം..., സംഗീതം----ഭരതം,കമലദളം,.... ഡാന്സ്------കമലദളം,വാനപ്രസ്തം, ചരിത്രം---രാജശില്‍പി,കര്‍ണന്‍.... രാഷ്ടീയം-----ലാല്‍സലാം.... ഡിപ്രെസ്സ്-----ഇവിടെ എല്ലാവര്‍ക്കും സുഖം,ഉത്സവപ്പിട്ടെന്നു,... നാചുറല്‍....കിരീടം,സ്പടികം... ...കുട്ടികളോടൊത്ത്----ഉണ്ണികളേഒരു കത പറയാം,മിന്നാരം,,,, രാജ്യസ്നെഹം....കുരുക്ഷെത്രാ,കീര്‍ത്തിചക്ര.. പോലിസ്....മുഖം,ബാബാകല്യാണി..... ഉദ്യൊഗസ്തന്‍....പക്ഷെ....ഇനി തീരുന്നില്ല.....,ആരൊക്കെ അദ്ദെഹത്തെ തീര്‍ക്കാന്‍ നൊക്കിയാലും....ഈ കതാപാത്രങളെയൊന്നും... ഇനി കോല്ലാന്‍ പറ്റില്ല...ഇനി ഒരു നല്ല കതാപാത്രം... പോലും അദ്ദെഹത്തിനു ആരും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (11:59 AM)

MOHAN LAL

ഇനി കഴിഞ കാലെതെ കുറിച്ച് ഇങനെ അയവിറക്കി കഴിയാനാകും വിധി അങനെയെങ്കിലും ഞാന്‍ ഇപ്പൊഴും ജീവിചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ജനങളറിയട്ടേ..................ഇനിയും ഇങനെയൊക്കെ ഇടക്കിടക് തട്ടീ വിട്ടേക്കണെ അനിയാ........വയറ്റ്പിഴപ്പല്ലെ.............പൊറൊട്ട കചവടവും മസാല്‍ കചവടമൊക്കെ എന്‍റെ പടങളേ പൊലെ ട്ടേ.........ട്ടേ...... ന്ന് പൊട്ടൂകയല്ലെ.....ഇനി വര്‍ഗീയത വിറ്റ് കളിക്കുന്ന വിഡ്ഡീകളായ കുറചു ആരാധകരു മാത്രമാണു രക്ഷ ശംഭൊ മഹാദെവാ.......
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (11:56 PM)

chidambaram

മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ വേഷങളൂടേ വ്യത്യസ്തത നോക്കു... ഓരോന്നു മാത്രം പറയുന്നു... റൊമാന്സ്-----താളവട്ടം,,, ഹാസ്യം------ചിത്രം,,,,, ആക്ഷന്‍------രാജാവിന്‍റെ മകന്‍,ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്...., ദുഖം‍‍‍------സദയം,തന്മാത്ര,ഭ്രമരം..., സംഗീതം----ഭരതം,കമലദളം,.... ഡാന്സ്------കമലദളം,വാനപ്രസ്തം, ചരിത്രം---രാജശില്‍പി,കര്‍ണന്‍.... രാഷ്ടീയം-----ലാല്‍സലാം.... ഡിപ്രെസ്സ്-----ഇവിടെ എല്ലാവര്‍ക്കും സുഖം,ഉത്സവപ്പിട്ടെന്നു,... നാചുറല്‍....കിരീടം,സ്പടികം... ...കുട്ടികളോടൊത്ത്----ഉണ്ണികളേഒരു കത പറയാം,മിന്നാരം,,,, രാജ്യസ്നെഹം....കുരുക്ഷെത്രാ,കീര്‍ത്തിചക്ര.. പോലിസ്....മുഖം,ബാബാകല്യാണി..... ഉദ്യൊഗസ്തന്‍....പക്ഷെ....ഇനി തീരുന്നില്ല.....,ആരൊക്കെ അദ്ദെഹത്തെ തീര്‍ക്കാന്‍ നൊക്കിയാലും....ഈ കതാപാത്രങളെയൊന്നും... ഇനി കോല്ലാന്‍ പറ്റില്ല...ഇനി ഒരു നല്ല കതാപാത്രം... പോലും അദ്ദെഹത്തിനു ആരും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (11:59 AM)

chidambaram

മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ വേഷങളൂടേ വ്യത്യസ്തത നോക്കു... ഓരോന്നു മാത്രം പറയുന്നു... റൊമാന്സ്-----താളവട്ടം,,, ഹാസ്യം------ചിത്രം,,,,, ആക്ഷന്‍------രാജാവിന്‍റെ മകന്‍,ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്...., ദുഖം‍‍‍------സദയം,തന്മാത്ര,ഭ്രമരം..., സംഗീതം----ഭരതം,കമലദളം,.... ഡാന്സ്------കമലദളം,വാനപ്രസ്തം, ചരിത്രം---രാജശില്‍പി,കര്‍ണന്‍.... രാഷ്ടീയം-----ലാല്‍സലാം.... ഡിപ്രെസ്സ്-----ഇവിടെ എല്ലാവര്‍ക്കും സുഖം,ഉത്സവപ്പിട്ടെന്നു,... നാചുറല്‍....കിരീടം,സ്പടികം... ...കുട്ടികളോടൊത്ത്----ഉണ്ണികളേഒരു കത പറയാം,മിന്നാരം,,,, രാജ്യസ്നെഹം....കുരുക്ഷെത്രാ,കീര്‍ത്തിചക്ര.. പോലിസ്....മുഖം,ബാബാകല്യാണി..... ഉദ്യൊഗസ്തന്‍....പക്ഷെ....ഇനി തീരുന്നില്ല.....,ആരൊക്കെ അദ്ദെഹത്തെ തീര്‍ക്കാന്‍ നൊക്കിയാലും....ഈ കതാപാത്രങളെയൊന്നും... ഇനി കോല്ലാന്‍ പറ്റില്ല...ഇനി ഒരു നല്ല കതാപാത്രം... പോലും അദ്ദെഹത്തിനു ആരും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (11:59 AM)

MOHAN LAL

ഇനി കഴിഞ കാലെതെ കുറിച്ച് ഇങനെ അയവിറക്കി കഴിയാനാകും വിധി അങനെയെങ്കിലും ഞാന്‍ ഇപ്പൊഴും ജീവിചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ജനങളറിയട്ടേ..................ഇനിയും ഇങനെയൊക്കെ ഇടക്കിടക് തട്ടീ വിട്ടേക്കണെ അനിയാ........വയറ്റ്പിഴപ്പല്ലെ.............പൊറൊട്ട കചവടവും മസാല്‍ കചവടമൊക്കെ എന്‍റെ പടങളേ പൊലെ ട്ടേ.........ട്ടേ...... ന്ന് പൊട്ടൂകയല്ലെ.....ഇനി വര്‍ഗീയത വിറ്റ് കളിക്കുന്ന വിഡ്ഡീകളായ കുറചു ആരാധകരു മാത്രമാണു രക്ഷ ശംഭൊ മഹാദെവാ.......
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (11:59 PM)

chidambaram

മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ വേഷങളൂടേ വ്യത്യസ്തത നോക്കു... ഓരോന്നു മാത്രം പറയുന്നു... റൊമാന്സ്-----താളവട്ടം,,, ഹാസ്യം------ചിത്രം,,,,, ആക്ഷന്‍------രാജാവിന്‍റെ മകന്‍,ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്...., ദുഖം‍‍‍------സദയം,തന്മാത്ര,ഭ്രമരം..., സംഗീതം----ഭരതം,കമലദളം,.... ഡാന്സ്------കമലദളം,വാനപ്രസ്തം, ചരിത്രം---രാജശില്‍പി,കര്‍ണന്‍.... രാഷ്ടീയം-----ലാല്‍സലാം.... ഡിപ്രെസ്സ്-----ഇവിടെ എല്ലാവര്‍ക്കും സുഖം,ഉത്സവപ്പിട്ടെന്നു,... നാചുറല്‍....കിരീടം,സ്പടികം... ...കുട്ടികളോടൊത്ത്----ഉണ്ണികളേഒരു കത പറയാം,മിന്നാരം,,,, രാജ്യസ്നെഹം....കുരുക്ഷെത്രാ,കീര്‍ത്തിചക്ര.. പോലിസ്....മുഖം,ബാബാകല്യാണി..... ഉദ്യൊഗസ്തന്‍....പക്ഷെ....ഇനി തീരുന്നില്ല.....,ആരൊക്കെ അദ്ദെഹത്തെ തീര്‍ക്കാന്‍ നൊക്കിയാലും....ഈ കതാപാത്രങളെയൊന്നും... ഇനി കോല്ലാന്‍ പറ്റില്ല...ഇനി ഒരു നല്ല കതാപാത്രം... പോലും അദ്ദെഹത്തിനു ആരും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (11:59 AM)

MOHAN LAL

ഇനി കഴിഞ കാലെതെ കുറിച്ച് ഇങനെ അയവിറക്കി കഴിയാനാകും വിധി അങനെയെങ്കിലും ഞാന്‍ ഇപ്പൊഴും ജീവിചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ജനങളറിയട്ടേ..................ഇനിയും ഇങനെയൊക്കെ ഇടക്കിടക് തട്ടീ വിട്ടേക്കണെ അനിയാ........വയറ്റ്പിഴപ്പല്ലെ.............പൊറൊട്ട കചവടവും മസാല്‍ കചവടമൊക്കെ എന്‍റെ പടങളേ പൊലെ ട്ടേ.........ട്ടേ...... ന്ന് പൊട്ടൂകയല്ലെ.....ഇനി വര്‍ഗീയത വിറ്റ് കളിക്കുന്ന വിഡ്ഡീകളായ കുറചു ആരാധകരു മാത്രമാണു രക്ഷ ശംഭൊ മഹാദെവാ.......
X REPORT ABUSE Date 28-11-09 (12:01 AM)

chidambaram

മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ വേഷങളൂടേ വ്യത്യസ്തത നോക്കു... ഓരോന്നു മാത്രം പറയുന്നു... റൊമാന്സ്-----താളവട്ടം,,, ഹാസ്യം------ചിത്രം,,,,, ആക്ഷന്‍------രാജാവിന്‍റെ മകന്‍,ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്...., ദുഖം‍‍‍------സദയം,തന്മാത്ര,ഭ്രമരം..., സംഗീതം----ഭരതം,കമലദളം,.... ഡാന്സ്------കമലദളം,വാനപ്രസ്തം, ചരിത്രം---രാജശില്‍പി,കര്‍ണന്‍.... രാഷ്ടീയം-----ലാല്‍സലാം.... ഡിപ്രെസ്സ്-----ഇവിടെ എല്ലാവര്‍ക്കും സുഖം,ഉത്സവപ്പിട്ടെന്നു,... നാചുറല്‍....കിരീടം,സ്പടികം... ...കുട്ടികളോടൊത്ത്----ഉണ്ണികളേഒരു കത പറയാം,മിന്നാരം,,,, രാജ്യസ്നെഹം....കുരുക്ഷെത്രാ,കീര്‍ത്തിചക്ര.. പോലിസ്....മുഖം,ബാബാകല്യാണി..... ഉദ്യൊഗസ്തന്‍....പക്ഷെ....ഇനി തീരുന്നില്ല.....,ആരൊക്കെ അദ്ദെഹത്തെ തീര്‍ക്കാന്‍ നൊക്കിയാലും....ഈ കതാപാത്രങളെയൊന്നും... ഇനി കോല്ലാന്‍ പറ്റില്ല...ഇനി ഒരു നല്ല കതാപാത്രം... പോലും അദ്ദെഹത്തിനു ആരും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (11:59 AM)

MOHAN LAL

ഇനി കഴിഞ കാലെതെ കുറിച്ച് ഇങനെ അയവിറക്കി കഴിയാനാകും വിധി അങനെയെങ്കിലും ഞാന്‍ ഇപ്പൊഴും ജീവിചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ജനങളറിയട്ടേ..................ഇനിയും ഇങനെയൊക്കെ ഇടക്കിടക് തട്ടീ വിട്ടേക്കണെ അനിയാ........വയറ്റ്പിഴപ്പല്ലെ.............പൊറൊട്ട കചവടവും മസാല്‍ കചവടമൊക്കെ എന്‍റെ പടങളേ പൊലെ ട്ടേ.........ട്ടേ...... ന്ന് പൊട്ടൂകയല്ലെ.....ഇനി വര്‍ഗീയത വിറ്റ് കളിക്കുന്ന വിഡ്ഡീകളായ കുറചു ആരാധകരു മാത്രമാണു രക്ഷ ശംഭൊ മഹാദെവാ.......
X REPORT ABUSE Date 28-11-09 (12:00 AM)

chidambaram

മോഹന്‍ ലാലിന്‍റെ വേഷങളൂടേ വ്യത്യസ്തത നോക്കു... ഓരോന്നു മാത്രം പറയുന്നു... റൊമാന്സ്-----താളവട്ടം,,, ഹാസ്യം------ചിത്രം,,,,, ആക്ഷന്‍------രാജാവിന്‍റെ മകന്‍,ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്...., ദുഖം‍‍‍------സദയം,തന്മാത്ര,ഭ്രമരം..., സംഗീതം----ഭരതം,കമലദളം,.... ഡാന്സ്------കമലദളം,വാനപ്രസ്തം, ചരിത്രം---രാജശില്‍പി,കര്‍ണന്‍.... രാഷ്ടീയം-----ലാല്‍സലാം.... ഡിപ്രെസ്സ്-----ഇവിടെ എല്ലാവര്‍ക്കും സുഖം,ഉത്സവപ്പിട്ടെന്നു,... നാചുറല്‍....കിരീടം,സ്പടികം... ...കുട്ടികളോടൊത്ത്----ഉണ്ണികളേഒരു കത പറയാം,മിന്നാരം,,,, രാജ്യസ്നെഹം....കുരുക്ഷെത്രാ,കീര്‍ത്തിചക്ര.. പോലിസ്....മുഖം,ബാബാകല്യാണി..... ഉദ്യൊഗസ്തന്‍....പക്ഷെ....ഇനി തീരുന്നില്ല.....,ആരൊക്കെ അദ്ദെഹത്തെ തീര്‍ക്കാന്‍ നൊക്കിയാലും....ഈ കതാപാത്രങളെയൊന്നും... ഇനി കോല്ലാന്‍ പറ്റില്ല...ഇനി ഒരു നല്ല കതാപാത്രം... പോലും അദ്ദെഹത്തിനു ആരും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (11:59 AM)

MOHAN LAL

ഇനി കഴിഞ കാലെതെ കുറിച്ച് ഇങനെ അയവിറക്കി കഴിയാനാകും വിധി അങനെയെങ്കിലും ഞാന്‍ ഇപ്പൊഴും ജീവിചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ജനങളറിയട്ടേ..................ഇനിയും ഇങനെയൊക്കെ ഇടക്കിടക് തട്ടീ വിട്ടേക്കണെ അനിയാ........വയറ്റ്പിഴപ്പല്ലെ.............പൊറൊട്ട കചവടവും മസാല്‍ കചവടമൊക്കെ എന്‍റെ പടങളേ പൊലെ ട്ടേ.........ട്ടേ...... ന്ന് പൊട്ടൂകയല്ലെ.....ഇനി വര്‍ഗീയത വിറ്റ് കളിക്കുന്ന വിഡ്ഡീകളായ കുറചു ആരാധകരു മാത്രമാണു രക്ഷ ശംഭൊ മഹാദെവാ.......
X REPORT ABUSE Date 28-11-09 (12:00 AM)

jobin vargheese

മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും മികച നടന്‍ മോഹന്‍ ലാലാണൂ.... ഇനിയുള്ള ഏതെല്ലാം ചിത്രം പരാജയപ്പെട്ടാലും...അദ്ദെഹത്തെ ജാതി , മാധ്യമ,കുഴല്ലൂത്തു ,രാഷ്ട്രീയ സംഘങളുടെ സ്വാധീനത്താല്‍... സിനിമാഫീല്‍ഡില്‍ നിന്നും ഇല്ലാതാക്കിയാലും...അതാണു സത്യം, സിനിമാപ്രവര്‍ത്തകര്‍...എല്ലാം ചേര്‍ന്ന്..അദ്ദെഹത്തിനു... ഇപ്പൊഴതെപ്പൊലെ നല്ലപടങള്‍ കൊടുത്തില്ലേങ്കിലും...സത്യതെ മറയ്കാന്‍ പറ്റില്ല..ഒരു കാര്‍മേഘത്തിനും
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (11:41 AM)

MOHAN LAL

ഇനി കഴിഞ കാലെതെ കുറിച്ച് ഇങനെ അയവിറക്കി കഴിയാനാകും വിധി അങനെയെങ്കിലും ഞാന്‍ ഇപ്പൊഴും ജീവിചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ജനങളറിയട്ടേ..................ഇനിയും ഇങനെയൊക്കെ ഇടക്കിടക് തട്ടീ വിട്ടേക്കണെ അനിയാ........വയറ്റ്പിഴപ്പല്ലെ.............പൊറൊട്ട കചവടവും മസാല്‍ കചവടമൊക്കെ എന്‍റെ പടങളേ പൊലെ ട്ടേ.........ട്ടേ...... ന്ന് പൊട്ടൂകയല്ലെ.....ഇനി വര്‍ഗീയത വിറ്റ് കളിക്കുന്ന വിഡ്ഡീകളായ കുറചു ആരാധകരു മാത്രമാണു രക്ഷ ശംഭൊ മഹാദെവാ.......
X REPORT ABUSE Date 28-11-09 (12:01 AM)

raj

“മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും കഥാപാത്രത്തെ ഞാന്‍ മോഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. വടക്കന്‍ വീരഗാഥയിലെയും പഴശ്ശിരാജയിലെയുമൊന്നും റോളുകള്‍ എനിക്കു ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല. ചെയ്താല്‍, മമ്മൂട്ടി ചെയ്ത അത്ര നന്നാവുകയുമില്ല” - മോഹന്‍ലാല്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 16-12-09 (09:51 PM)

jobin vargheese

മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും മികച നടന്‍ മോഹന്‍ ലാലാണൂ.... ഇനിയുള്ള ഏതെല്ലാം ചിത്രം പരാജയപ്പെട്ടാലും...അദ്ദെഹത്തെ ജാതി , മാധ്യമ,കുഴല്ലൂത്തു ,രാഷ്ട്രീയ സംഘങളുടെ സ്വാധീനത്താല്‍... സിനിമാഫീല്‍ഡില്‍ നിന്നും ഇല്ലാതാക്കിയാലും...അതാണു സത്യം, സിനിമാപ്രവര്‍ത്തകര്‍...എല്ലാം ചേര്‍ന്ന്..അദ്ദെഹത്തിനു... ഇപ്പൊഴതെപ്പൊലെ നല്ലപടങള്‍ കൊടുത്തില്ലേങ്കിലും...സത്യതെ മറയ്കാന്‍ പറ്റില്ല..ഒരു കാര്‍മേഘത്തിനും
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (11:41 AM)

MOHAN LAL

കഴുത കാമം കാറി തീര്‍ക്കാം അല്ലെ മക്കളെ
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (11:40 PM)

jobin vargheese

മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും മികച നടന്‍ മോഹന്‍ ലാലാണൂ.... ഇനിയുള്ള ഏതെല്ലാം ചിത്രം പരാജയപ്പെട്ടാലും...അദ്ദെഹത്തെ ജാതി , മാധ്യമ,കുഴല്ലൂത്തു ,രാഷ്ട്രീയ സംഘങളുടെ സ്വാധീനത്താല്‍... സിനിമാഫീല്‍ഡില്‍ നിന്നും ഇല്ലാതാക്കിയാലും...അതാണു സത്യം, സിനിമാപ്രവര്‍ത്തകര്‍...എല്ലാം ചേര്‍ന്ന്..അദ്ദെഹത്തിനു... ഇപ്പൊഴതെപ്പൊലെ നല്ലപടങള്‍ കൊടുത്തില്ലേങ്കിലും...സത്യതെ മറയ്കാന്‍ പറ്റില്ല..ഒരു കാര്‍മേഘത്തിനും
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (11:41 AM)

jobin vargheese

മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും മികച നടന്‍ മോഹന്‍ ലാലാണൂ.... ഇനിയുള്ള ഏതെല്ലാം ചിത്രം പരാജയപ്പെട്ടാലും...അദ്ദെഹത്തെ ജാതി , മാധ്യമ,കുഴല്ലൂത്തു ,രാഷ്ട്രീയ സംഘങളുടെ സ്വാധീനത്താല്‍... സിനിമാഫീല്‍ഡില്‍ നിന്നും ഇല്ലാതാക്കിയാലും...അതാണു സത്യം, സിനിമാപ്രവര്‍ത്തകര്‍...എല്ലാം ചേര്‍ന്ന്..അദ്ദെഹത്തിനു... ഇപ്പൊഴതെപ്പൊലെ നല്ലപടങള്‍ കൊടുത്തില്ലേങ്കിലും...സത്യതെ മറയ്കാന്‍ പറ്റില്ല..ഒരു കാര്‍മേഘത്തിനും
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (11:41 AM)

MOHAN LAL

ഇനി കഴിഞ കാലെതെ കുറിച്ച് ഇങനെ അയവിറക്കി കഴിയാനാകും വിധി അങനെയെങ്കിലും ഞാന്‍ ഇപ്പൊഴും ജീവിചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ജനങളറിയട്ടേ..................ഇനിയും ഇങനെയൊക്കെ ഇടക്കിടക് തട്ടീ വിട്ടേക്കണെ അനിയാ........വയറ്റ്പിഴപ്പല്ലെ.............പൊറൊട്ട കചവടവും മസാല്‍ കചവടമൊക്കെ എന്‍റെ പടങളേ പൊലെ ട്ടേ.........ട്ടേ...... ന്ന് പൊട്ടൂകയല്ലെ.....ഇനി വര്‍ഗീയത വിറ്റ് കളിക്കുന്ന വിഡ്ഡീകളായ കുറചു ആരാധകരു മാത്രമാണു രക്ഷ ശംഭൊ മഹാദെവാ.......
X REPORT ABUSE Date 28-11-09 (12:01 AM)

jobin vargheese

മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും മികച നടന്‍ മോഹന്‍ ലാലാണൂ.... ഇനിയുള്ള ഏതെല്ലാം ചിത്രം പരാജയപ്പെട്ടാലും...അദ്ദെഹത്തെ ജാതി , മാധ്യമ,കുഴല്ലൂത്തു ,രാഷ്ട്രീയ സംഘങളുടെ സ്വാധീനത്താല്‍... സിനിമാഫീല്‍ഡില്‍ നിന്നും ഇല്ലാതാക്കിയാലും...അതാണു സത്യം, സിനിമാപ്രവര്‍ത്തകര്‍...എല്ലാം ചേര്‍ന്ന്..അദ്ദെഹത്തിനു... ഇപ്പൊഴതെപ്പൊലെ നല്ലപടങള്‍ കൊടുത്തില്ലേങ്കിലും...സത്യതെ മറയ്കാന്‍ പറ്റില്ല..ഒരു കാര്‍മേഘത്തിനും
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (11:41 AM)

MOHAN LAL

കഴുത കാമം കാറി തീര്‍ക്കാം അല്ലെ മക്കളെ
X REPORT ABUSE Date 27-11-09 (11:40 PM)