ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

മാലി ആളൂര്‍,റുവൈസ്

ജനങ്ങള്‍ വോട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് തോറ്റത് എന്ന് പോലും അറിയില്ലെ? ഒന്നും അല്ലാതിരുന്ന പി.കെ.ജയലക്ഷ്മി പോലും M.L.A യും മന്ത്രിയും ഒക്കെ ആയി.ലീഡര്‍ കരുണാകരന്‍റെ മകളായ ഈ ഞാന്‍ ഒന്നും ആയില്ലാന്ന് ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍ സഹിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല.
X REPORT ABUSE Date 20-05-16 (02:57 PM)