പ്രശസ്തരുടെ പ്രണയകാലങ്ങള്‍

WEBDUNIA|

പ്രണയത്തിന്‍റെ സാഫല്യം എവിടെയാണ്? വിവാഹത്തിലെന്ന് ചിലര്‍ .പ്രണയത്തില്‍ ഒരു ലൈസന്‍സിന്‍റെ സ്ഥാനം മാത്രമാണ് വിവാഹത്തിനുള്ളതെന്ന് മറ്റൊരു വാദം. ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്നതിന്‍റെ ലക്ഷ്യം ലൈസന്‍സ് എടുക്കുകയല്ലല്ലോ!

ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനസ്സുകളുടെ കൂടിച്ചേരലിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക അനുമതിയാണ് വിവാഹം. പ്രണയം വിവാഹത്തില്‍ സഫലമാക്കിയവരും വിവാഹത്തോടെ പ്രണയം അവസാനിപ്പിച്ചവരും വിവാഹത്തിനുശേഷം നിത്യ പ്രണയികളായി ജീവിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

അവരില്‍ ചിലരിലൂടെയുളള യാത്ര, ആ സ്നേഹകാലത്തിന്‍റെ ഓര്‍മ്മകള്‍, പലരെയും നഷ്ടസ്മൃതികളുടെയും മധുരനൊന്പരങ്ങളുടെയും ചിലരെയെങ്കിലും അഭിമാനപുളകങ്ങളുടെയും ലോകത്തേക്ക് നയിക്കും.

സാംസ്കാരിക കേരളത്തിലെ ചില അതികായരുടെ പ്രണയകാലങ്ങളിലൂടെ...

ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :